El futur de l'APD, pendent de la creació de l'Agència de Protecció de la Salut

El SMC-CESM s'oposa a la desaparició de l'interí APD
El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) s'oposa a la desaparició del metge interí d'Assistència Pública Domiciliària (APD) que podria quedar fora del sistema sanitari públic, si s'aprova el projecte de Llei de Protecció de la Salut que, recentment, ha entrat al Parlament de Catalunya. El text, que preveu la creació de l'Agència de Protecció de la Salut, amenaça amb l'acomiadament massiu dels interins APD ja que Sanitat no contempla ni la convocatòria de noves oposicions de funcionari APD, ni l'accés de l'interí a una plaça estatutària de l'Institut Català de la Salut (ICS). L'agrupació d'interins APD del sindicat ha començat a mobilitzar-se per intentar negociar amb l'ICS la consolidació de l'interí APD en el sistema i, si s'escau, dissenyar un calendari de protestes. Per la seva part, l'assessoria jurídica del SMC-CESM estudia la possibilitat d'emprendre accions legals, en el supòsit que s'aprovi el redactat actual del projecte de llei.

L'APD, amb plaça en propietat, podrà mantenir la doble tasca assistencial
El metge d'Assistència Pública Domiciliària (APD), amb plaça en propietat, podrà mantenir les dues funcions assistencials que té assignades fins ara (protecció de la salut i assistència primària), malgrat la imminent creació de l'Agència de Protecció de la Salut. El peatge que haurà de pagar l'APD per conservar la doble activitat serà la immobilització de la seva plaça perquè Sanitat no té previst convocar cap concurs de trasllat. A més d'aquesta opció, el departament n'oferirà d'altres: la recol·locació de l'APD a l'agència, on només desenvoluparà tasques de protecció de la salut i la integració en un Equip d'Atenció Primària (EAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS), fet que suposarà la pèrdua de la condició de funcionari.

Farmacèutics, veterinaris i llevadores APDs, opcions diferents
aprovació definitiva de la Llei de Protecció de la Salut i la consegüent creació de l'Agència de Protecció de la Salut afectarà de manera diversa els col·lectius de farmacèutics, de veterinaris i de llevadores APDs. El cos de farmacèutics titulars, amb plaça en propietat, podrà optar entre dues alternatives. Una, integrar-se a l'agència per desenvolupar tasques de protecció de la salut, mantenint la condició de funcionari (aquesta opció serà incompatible amb la titularitat d'una oficina de farmàcia) i l'altra, continuar desenvolupant les funcions pròpies de l'oficina de farmàcia i les de protecció de la salut. Els farmacèutics interins APD s'integraran a l'agència com a personal laboral i, per tant, perdran la seva condició de funcionaris. Els veterinaris són els menys afectats pel projecte de llei perquè, en el seu moment, ja van patir la reconversió que els va obligar a triar entre l'adscripció a Sanitat o a Agricultura. Finalment, el cos de llevadores titulars restarà vinculat a l'Institut Català de la Salut (ICS), sense la possibilitat d'incorporar-se a l'agència.

Sanitat es desdiu i no convocarà cap concurs de trasllat per a metges APD
El Departament de Sanitat s'ha desdit i, finalment, no convocarà cap concurs de trasllat per a metges d'Assistència Pública Domiciliària (APD), malgrat que, a principis del passat mes de març, el secretari general de Sanitat, Ramon Masseguer, s'hi havia mostrat partidari. El secretari de la divisió de Funcionaris del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM), Màrius Biscarri, traslladarà a la conselleria el malestar que ha generat aquesta decisió entre el col·lectiu i exigirà l'inici de negociacions per trobar una sortida satisfactòria al conflicte. "Amb aquesta actitud -explica Biscarri- Sanitat vulnera el dret a la mobilitat adquirit per l'APD i ho vol maquillar amb propostes totalment artificioses". D'una banda, el departament proposa l'assignació de places en comissió de serveis i, d'una altra, planteja una redistribució d'efectius per necessitats de servei. Per al sindicat, la primera fórmula no garanteix el manteniment de la plaça en propietat i n'amaga l'amortització, mentre que la segona sembla ser que sí permetria conservar-la, tot i que encara no es pot assegurar del tot. Per a Màrius Biscarri, Sanitat té l'obligació de convocar el concurs de trasllat, sobretot si es té en compte que la nova Agència de Protecció de la Salut "immobilitzarà a perpetuïtat el funcionari APD".

Quins són els objectius del projecte de Llei de Protecció de la Salut?
El projecte de Llei de Protecció de la Salut, que ha estat redactat a esquenes dels sindicats, persegueix tres objectius, segons el Departament de Sanitat:

  1. Consolidar i actualitzar les eines que les administracions sanitàries, amb competències en l'àmbit de la protecció de la salut, han utilitzat fins ara (inspeccions, recollida de mostres, anàlisis de laboratoris, etc.) i proveir-les amb instruments moderns per garantir la seguretat sanitària dels productes.
  2. Crear l'Agència de Protecció de la Salut com un organisme públic encarregat de gestionar les competències de protecció de la salut. Aquest ens estarà adscrit al Departament de Sanitat i coordinarà la resta de dispositius de la protecció de la salut existents a Catalunya.
  3. Establir un marc de col·laboració entre l'agència i les Administracions locals amb la creació d'espais de gestió conjunta.