El SMC-CESM presentarà un recurs contra la sentència del TSJC que nega l'aplicació de la directiva europea reguladora de la jornada laboral

El Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) presentarà un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que desestima la demanda de conflicte col·lectiu, plantejada pel SMC-CESM contra Sanitat, en la qual s'exigeix l'aplicació, en l'àmbit de l'Atenció Primària reformada, de la Directiva europea 93/104 que regula la jornada laboral. La sentència diu que "de aceptarse las pretensiones de la parte actora del modo en que vienen formuladas (...) se estaría efectuando una intepretación limitadora de las facultades normativas de las Administraciones y se privaría a las partes de la posibilidad de desarrollar e interpretar la directiva (...) a través de la negociación colectiva a la que de manera expresa se refiere el artículo 17-2 de aquella". Tot i així, el TJSC considera, com a fet provat, que aquesta directiva europea "no ha sido trasladada ni adaptada al derecho interno español, ni ha sido desarrollada por la Generalitat de Catalunya".

Davant d'aquesta sentència judicial, el SMC-CESM vol expressar el següent:

  1. El sindicat respecta la decisió del TSJC i acata la sentència.
  2. El sindicat es veu en l'obligació de presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, per evitar, d'aquesta manera, que la sentència sigui ferma.
  3. Aquest procés de cassació es pot perllongar durant un parell d'anys, fet que, molt probablement, les Administracions aprofitaran, ara sí, per desenvolupar i per aplicar l'esmentada directiva europea. Per aquest motiu, el SMC-CESM considera que la sentència del TSJC té un "caire polític", ja que és difícil que una directiva europea no sigui d'aplicació a qualsevol ciutadà de l'Estat, inclosos els metges de Catalunya.
  4. El sindicat vol fer palesa la manca d'arguments jurídics sòlids que han portat el TSJC a desestimar el conflicte col·lectiu que havia presentat el SMC-CESM, el passat mes de març, en representació dels metges d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS).