El Suprem desestima la demanda d’impugnació del conveni SISCAT

Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació presentat per Metges de Catalunya (MC) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que al maig de 2016 no va apreciar cap motiu per anul·lar el conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). D’aquesta manera, es col·loca a tot el personal sanitari dels grups 1, 2 i 3 en pitjors condicions, en matèria d'ordenació del temps de treball, que la resta de treballadors dels altres grups professionals del conveni i de la resta de sectors sotmesos a l'Estatut dels Treballadors. No obstant això, els jutges han remarcat que aquest fet no afecta a la retribució de les hores extraordinàries, sobre les que l’alt tribunal manté exactament el mateix criteri que fins ara: s’han d’abonar, com a mínim, al preu de l'hora ordinària de treball.

El Suprem ha desestimat els motius d’impugnació del conveni esgrimits per MC que demanava la nul·litat del conveni col·lectiu per l’exclusió de l’organització en la negociació i redacció final del text, per la vulneració del principi d’igualtat i no discriminació per raó de gènere, per la discriminació dels facultatius en les retribucions i en el règim de jornada de treball i descansos, i per apartar el sindicat de totes les comissions de seguiment i treball derivades del pacte.