El TSJC dona la raó a Metges de Catalunya i condemna l’IDI a pagar amb interessos els complements no abonats en la nòmina de vacances

TAC

Nova demanda de conflicte col·lectiu guanyada pels serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC) sobre els complements que ha d’incloure la nòmina de vacances del personal facultatiu. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a afegir en la retribució del període de vacances dels seus facultatius els plusos i complements que perceben de manera habitual, així com la mitjana de les guàrdies treballades els darrers onze mesos. La sentència, a més, obliga l’empresa a satisfer el 10% d’interessos per mora sobre els imports deguts des de l’octubre de 2018.

El dictamen del tribunal sobre la demanda presentada per MC contra l’IDI adquireix especial rellevància perquè estableix que, a l’hora de calcular els imports a abonar, s’han d’excloure els períodes neutres en els quals el contracte del treballador o treballadora no ha estat actiu. És a dir, el temps de baixa per incapacitat temporal, per naixement d’un fill o per risc durant l’embaràs o lactància, entre altres situacions, no ha de penalitzar a efectes del prorrateig dels conceptes retributius.

Encara que la sentència no és ferma i l’IDI pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, MC celebra que una vegada més la justícia corrobori el dret del personal facultatiu a no veure minoritzat el seu sou durant les vacances, tal com fixa la legislació internacional i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).