Ets MIR? Amb Metges de Catalunya pots reclamar que una part de les guàrdies s’inclogui a les pagues extres i la nòmina de vacances

Metges de Catalunya (MC) torna a oferir als metges interns residents (MIR) la possibilitat de reclamar que les dues pagues extraordinàries anuals incloguin el pagament de la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors. A més, en el cas dels MIR que presten serveis a l’Institut Català de la Salut (ICS), la reclamació també es fa extensiva a la nòmina del mes de vacances, de manera que s’hi afegeixi la part proporcional de les jornades d’atenció continuada realitzades fins aquell moment.

El raonament jurídic darrera la campanya es fonamenta en la legislació laboral europea, que fixa que la remuneració de les persones treballadores s’ha de mantenir estable durant tot l’any i els ingressos en els períodes legals de vacances no poden ser inferiors als que es perceben habitualment.

Com fer-ho
Els serveis jurídics de MC s’ocupen de gestionar tota la demanda, ja sigui en fase administrativa i/o judicial. En concret, el sindicat reclamarà els imports corresponents a les guàrdies treballades l’any 2022. Els facultatius que ja han finalitzat el MIR però que l’any passat encara van treballar com a residents, també tenen la possibilitat de cursar la demanda.

Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el sindicat a través del correu mir@metgesdecatalunya.cat, abans del dia 30 d’abril de 2023. 

Al missatge cal indicar: 

  • Nom i cognoms
  • Especialitat
  • Unitat Docent (només pels MFiC)*
  • Dispositiu hospitalari i/o Atenció Primària
  • Data d’inici de la residència (DD/MM/AAAA)
  • Data prevista de finalització de la residència (DD/MM/AAAA)


Si s’ha finalitzat la residència l’any 2022, cal indicar la data finalització i el centre o centres de treball actuals.


*UDM AFYC ACEBA
UDM AFYC Badala Serveis Assistencials
UDM AFYC Barcelona Ciutat ICS
UDM AFYC Catalunya Central ICS
UDM AFYC Clínic-Maternitat
UDM AFYC Consorci Sanitari de Terrassa
UDM AFYC Costa Ponent (Metropolitana Sud) ICS
UDM AFYC Girona ICS
UDM AFYC Lleida ICS
UDM AFYC Metropolitana Nord
UDM AFYC Mútua de Terrassa
UDM AFYC Parc Sanitari Pere Virgili
UDM AFYC Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
UDM AFYC Tarragona ICS
UDMFYC Consorci Sanitari del Maresme
UDMFYC FASS Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp 
UDMFYC Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
UDMFYC Tortosa-Terres de l'Ebre