Governació fa públics els resultats provisionals del personal funcionari de la Generalitat admès i exclòs dels ajuts del FAS

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha fet públics els resultats provisionals del personal admès i exclòs dels ajuts econòmics del Fons d’Acció Social (FAS) per al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat per a l’any 2010.

A partir d’aquest dimarts i fins al 23 de desembre, es poden presentar les reclamacions oportunes per corregir els defectes que s’hagin pogut produir en els resultats provisionals o per adjuntar la documentació requerida a la convocatòria del FAS.

Segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 12 de desembre, els resultats es poden consultar a través del portal de l’empleat públic de la intranet de la Generalitat i en aquesta adreça d’internet del Departament de Governació i Relacions Institucionals. La llista provisional també s’exposa a la seu de la Direcció General de Funció Pública, a Barcelona (plaça de Catalunya, 20).