La justícia condemna l’ICS a indemnitzar amb 7.501 euros un facultatiu per vulnerar el seu dret fonamental de vaga

Manifestació de facultatius 25 gener 2023

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida ha estimat la demanda presentada per un facultatiu que denunciava la vulneració del seu dret de vaga i ha condemnat l’Institut Català de la Salut (ICS) a reparar el dany moral que se li va infringir durant l’aturada convocada per Metges de Catalunya (MC) els dies 25 i 26 de gener de 2023. Els tribunals han donat la raó al demandant, defensat pels serveis jurídics del sindicat, en considerar que l’ICS va impedir que el facultatiu exercís el seu dret de vaga, obligant-lo a realitzar part de l’agenda ordinària de visites programades mentre formava part del personal designat com a serveis mínims. El jutjat ha imposat a l’empresa pública una indemnització de 7.501 euros al professional mèdic afectat.

En la seva argumentació jurídica, la magistrada conclou que, segons la documentació aportada per ambdues parts, el facultatiu, que treballava com a part de la plantilla en serveis mínims, "va haver de realitzar la mateixa feina que qualsevol altre dia", perquè va haver d’atendre tant les visites espontànies com algunes de programades. A més, retreu a l’ICS que no hagi acreditat que la totalitat d’aquestes visites es podien interpretar com a part de l’activitat essencial recollida a l’ordre de serveis mínims decretada pel Departament de Treball. "No concorre la proporcionalitat entre l'exercici del dret de vaga i el compliment d’uns serveis mínims que van comportar, en aquest supòsit, la realització per part del recurrent de l’agenda ordinària", addueix la jutgessa.

Així les coses, l’actuació de l’Administració va vulnerar un dret fonamental, fet que constitueix una infracció greu de l’ordenament jurídic. Per aquest motiu, el demandant percebrà una indemnització de 7.501 euros. MC mostra la seva satisfacció per la sentència i espera que serveixi de precedent per a futures convocatòries de mobilitzacions perquè les empreses sanitàries “respectin escrupolosament el dret de vaga i la prestació assistencial se cenyeixi a allò que recullin els serveis mínims fixats a cada moment”.

El sindicat té un altre litigi obert relacionat amb els serveis mínims de la vaga del gener passat. MC va impugnar l’ordre de Treball que definia els metges interns residents (MIR) com a personal disponible per la realització de l’assistència essencial i està a l’espera de la deguda resolució judicial.