La proposta "insignificant" de l’ICS i les patronals impossibilita l’acord per evitar la vaga dels MIR

Mediació i mínims

La reunió entre Metges de Catalunya (MC), l’Institut Català de la Salut (ICS) i les patronals empresarials de la xarxa sanitària concertada, celebrada aquest divendres al Departament de Treball en el tràmit de mediació de la vaga de metges interns residents (MIR) convocada els dies 21, 22 i 23 de setembre, ha acabat sense acord entre les parts, de manera que es manté l’aturada prevista a partir de dilluns. El sindicat mèdic i els representants del col·lectiu MIR que integren el comitè de vaga han valorat com a "insignificant" la proposta presentada per l’ICS i la representació empresarial, ja que les mesures plantejades són "insuficients, inconcretes i no donen resposta a les qüestions principals que han donat lloc a la convocatòria de vaga".

En aquest sentit, els residents consideren que tant l’entitat pública com les empreses sanitàries s’excusen en una "suposada manca de competències" i en la heterogeneïtat de convenis col·lectius del sector concertat per justificar la "immobilitat" de les condicions laborals i retributives dels MIR. Així, denuncien que la proposta presentada en el tràmit de mediació es limita a “llençar pilotes fora”, sense incloure cap millora substancial per als facultatius en formació.

En concret, el document aportat per l’ICS i les patronals planteja la creació d’una Comissió de seguiment dels programes de formació sanitària especialitzada de Catalunya -sense incloure explícitament cap de les reivindicacions en matèria formativa dels MIR-, el compliment de la jornada i els descansos legalment establerts  -assumint així el seu actual incompliment- i un increment del 5% de la retribució base en un període de dos anys, excloent qualsevol altre millora retributiva relacionada amb les guàrdies mèdiques i la percepció de complements salarials als quals els residents hi tenen dret.

Serveis mínims
Aquest divendres, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet públics els serveis mínims establerts per a la vaga MIR dels propers dies 21, 22, i 23 de setembre. L’ordre indica que s’ha de garantir el normal funcionament dels serveis d’Urgències hospitalàries i les unitats especials i d’urgència vital; garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital; atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu i prestar assistència als pacients ingressats. A més, també s’ha d’assegurar el normal funcionament dels centres d’assistència extrahospitalària i dels centres d’assistència urgent i continuada d’atenció primària (CUAP, PAC i PADES).

L’ordre no fixa cap mena de percentatge de personal resident mínim per a la resta de serveis durant els tres dies de vaga.
 
Els serveis mínims els ha de prestar, preferentment, el personal que no exerceixi el dret de vaga i la direcció ha de comunicar de manera individual, formal i efectiva les persones que estan obligades a treballar. 

MC recorda que segons la sentència del Tribunal Suprem 11993/1993, els MIR són facultatius amb contractes de formació i no formen part de la plantilla estructural que ha de garantir la prestació dels serveis assistencials. Per tant, no poden tenir la consideració d’imprescindibles per als serveis mínims donat que les conseqüències de la vaga es produeixen essencialment en els àmbits de formació i docència.