L’ICS convoca un concurs de trasllat per a la provisió de places de medicina de família, pediatria i odontoestomatologia

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat aquest dilluns, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució per la qual es convoca un concurs de trasllat per a la provisió de 2.650 places bàsiques de personal estatutari, 495 de les quals corresponen a medicina familiar i comunitària, 106 a pediatria i 27 a odontoestomatologia.

En aquesta convocatòria de mobilitat voluntària, s’incorporen totes les places –incloses les d’Atenció Continuada d’Urgències Territorial (ACUT)– de comissions de serveis, els reingressos provisionals i la meitat dels llocs interins vacants. La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer de forma telemàtica al lloc web de l’ICS a partir d’aquest dimarts i fins al proper 3 de desembre. L’ICS preveu que la incorporació a les noves destinacions es faci al maig de 2015.

Metges de Catalunya (MC) va ser l’únic sindicat que no va signar el pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de l’ICS sobre aquest concurs de mobilitat, ja que considerava que “vulnerava els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat”. Per al sindicat, el fet que el criteri preponderant a l’hora d’assignar una plaça vacant fos el contínuum assistencial i no la proximitat a la localitat de preferència o la puntuació obtinguda en la valoració de mèrits de cada candidat suposava una “ruptura del principi d’igualtat i una pèrdua d’objectivitat” en el procés d’avaluació.  

Un altre dels motius pel qual MC es va negar a subscriure el pacte va ser el canvi acordat respecte a l’assignació de places que ara s’ofereixen per territori en lloc de per centre, com s’havia fet habitualment.