L’ICS convoca una oferta d’ocupació per estabilitzar 58 places d’odontologia

58 places d'odontologia a l'ICS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts l’oferta d’ocupació pública convocada per l’Institut Català de la Salut (ICS) per a l'adjudicació definitiva per concurs oposició de 58 places de titulats en odontologia corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal estatutari de l’ICS. 

Del total de places convocades, quatre es reserven per a persones amb discapacitat legal reconeguda igual o superior al 33%. La inscripció a la convocatòria es realitza per via telemàtica a través del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) del web de l’ICS, on caldrà identificar-se per iniciar la sessió i formalitzar la sol·licitud. El termini d’inscripció comença el 20 de novembre i finalitza el dia 9 de desembre de 2019.  

Poden participar en aquest concurs oposició els professionals titulats en odontologia i els metges que hagin completat el període de formació en l'especialitat d'estomatologia. 

El procés de selecció es divideix en dues fases: oposició i concurs. La fase d’oposició consta de tres proves obligatòries, mentre que en la fase de concurs el tribunal valorarà els mèrits presentats per la persona aspirant en el “Gestor de Currículum” del SGRH. El lloc, la data i l’hora de realització de les proves es publicarà al web de l’ICS. Així mateix, els resultats també es penjaran al portal de l’entitat.

Mesura prevista en l’acord de sortida de vaga
Amb aquesta convocatòria, l’ICS compleix el segon punt de l’apartat ‘Sobre el manteniment de l’Estabilitat laboral’ de l’acord de sortida de vaga signat el 29 de novembre de 2018 amb Metges de Catalunya (MC). No obstant això, l’empresa pública encara ha de realitzar l’estudi de càrregues de treball del personal d’odontologia -compromès en l’acord amb el sindicat mèdic- per determinar si són necessàries més places d’aquesta categoria professional que s’haurien de convocar en una nova oferta pública d’ocupació.