L’ICS dóna llum verda a la integració obligatòria del facultatiu de contingent i zona, amb l’única oposició de Metges de Catalunya

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha donat llum verda al procés d’integració obligatòria del facultatiu de contingent i zona, després que la Mesa de Negociació de Sanitat aprovés, el passat 14 d’abril, el document base que servirà per redactar el decret d’integració. Metges de Catalunya (MC) i el sindicat d’infermeria (SATSE) han estat les úniques organitzacions que s’hi han oposat, mentre que els sindicats de classe han signat el text proposat per l’Administració.

El decret que estarà enllestit en un període d’entre 6 i 8 mesos, segons càlculs de l’ICS, preveu que el metge integrat estigui subjecte al nou model retributiu (carrera professional i complement de productivitat variable per objectius) i mantingui la seva antiguitat.

En el cas que el professional experimenti una reducció en les retribucions anuals fixes i periòdiques acreditades fins a la data de la incorporació, aquest tindrà dret a la percepció d’un complement personal transitori per la quantia corresponent a la diferència.

Metges de Catalunya ja ha anunciat que impugnarà el decret, perquè considera que la legislació vigent reconeix la lliure voluntat d’integració del facultatiu. D’altra banda, el sindicat adverteix al metge afectat que fins que no s’aprovi el decret d’integració, qualsevol reclamació jurídica individual és aventurada i ineficaç.