L’IDI, condemnat a incloure les guàrdies i altres complements habituals a la nòmina de vacances

Pacient fent-se un TAC

El Tribunal Suprem ha condemnat de manera ferma l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) a abonar a la nòmina de vacances els complements, plusos i remuneracions que percep amb caràcter ordinari i habitual el personal facultatiu. Entre aquests conceptes salarials es troben, una vegada més, les jornades d’atenció continuada, la mitjana de les quals ha de formar part de la retribució de les vacances anuals, segons la justícia. L’IDI, que havia presentat un recurs contra la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que donava la raó a Metges de Catalunya (MC) sobre els conceptes que han de tenir la consideració de fixes i periòdics, haurà de retornar els imports no satisfets a la nòmina de vacances dels seus treballadors des de l’octubre de 2018, afegint-hi un 10% més a les quantitats degudes per interessos per mora.

Es tracta d’un nou litigi guanyat pels serveis jurídics del sindicat referent als conceptes salarials retributius que s’han d’afegir a la retribució de les vacances anuals de les persones treballadores. I, novament, els tribunals han dictaminat que, tant la legislació internacional com la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), estableixen que la remuneració percebuda s’ha de calcular de manera que els ingressos siguin comparables als obtinguts els altres 11 mesos de l’any.

A més de confirmar la inclusió dels plusos i complements habituals, així com la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors, el Suprem també ha avalat que en el càlcul dels imports a abonar en la retribució de les vacances s’excloguin els períodes neutres, en els quals els contractes del treballadors han estat suspesos. Així, les baixes laborals per incapacitat temporal, naixement d’un fill, risc durant l’embaràs o lactància, entre altres, no penalitzen a efectes del prorrateig dels conceptes retributius, ja que només es tenen en compte els mesos en què el contracte del treballador va estar actiu.

MC mostra la seva satisfacció per la resolució del Suprem que se suma a un reguitzell de victòries judicials aconseguides per l’organització des que l’any 2016 va obrir el conflicte per a la reclamació del pagament de la mitjana de les guàrdies a la nòmina corresponent al període de vacances.