Lleonart: "La temporalitat és un dels majors obstacles per al desenvolupament professional i un focus de precarietat que expulsa molts joves”

Xavier Lleonart

El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ha analitzat la situació dels professionals amb contractes temporals que treballen en el serveis públics arran de l’anunci del ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, sobre la imminent reforma de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) per establir l'obligatorietat de cobrir en un termini màxim de tres anys les places ocupades per personal interí o eventual. En un article d’opinió publicat a elDiario.es, Lleonart ha subratllat que el pla ministerial és la resposta als retrets de la justícia europea a l’Estat per l’abús de la contractació temporal en l’Administració, que representa el 28% dels treballadors públics.

El responsable sindical ha assegurat que moltes de les places que durant els propers anys sortiran a concurs correspondran a la sanitat pública, especialment a Catalunya, on la temporalitat "fa molts anys que s'ha identificat com un dels majors obstacles per al desenvolupament professional dels empleats del sector, i com un focus de precarietat que expulsa molts joves titulats en l'àmbit de la salut". En aquest sentit, Lleonart ha recordat que l'Institut Català de la Salut (ICS) compta amb un 40% del personal amb vinculació temporal, mentre que, a la xarxa concertada, tot i que l’índex de temporalitat és menor, les patronals empresarials ja han manifestat el seu interès a incrementar la contractació fixa discontínua, a temps parcial i flexible.

La temporalitat, a parer de Lleonart, comporta un risc per a la continuïtat de la qualitat dels serveis públics. "Si pensem en la sanitat, amb una demografia mèdica que assenyala que el 41% dels facultatius en actiu té més de 55 anys, no és difícil endevinar l'escenari que es presenta a deu anys vista quan gran part d'aquests professionals s'hagin jubilat". A més de les dificultats que suposa per a la vida personal, l'ocupació mèdica temporal "no facilita la necessària transferència de coneixements entre generacions de professionals, que s'aconsegueix mitjançant el treball en equip, les sessions clíniques i formatives, els projectes conjunts de recerca i tantes altres activitats incompatibles amb les rotacions contínues de personal qualificat". Per aquest motiu, el secretari general de MC ha reivindicat la planificació del recanvi generacional i l’estabilització de les plantilles sanitàries per assegurar que els serveis essencials mantenen els seus estàndards de qualitat i eficàcia en el futur més immediat.

Pel que fa a la reforma de l'EBEP i les mesures previstes per reduir la temporalitat en l’Administració, Lleonart ha avisat que caldrà assegurar que el canvi normatiu no penalitza els actuals treballadors interins, establint processos justos i assequibles d'accés a les places, i delimitant les causes que justifiquen l'extinció dels contractes. "Així mateix, tampoc es pot permetre que, sota un paraigües legal, s'apliqui un mecanisme que, a la pràctica, retalli les plantilles de la sanitat pública", ha afegit.