MC, a Vergés: “Primer cal solucionar els problemes que ofeguen la sanitat catalana”

Metges de Catalunya (MC) ha exigit a la consellera de Salut, Alba Vergés, que primer solucioni els problemes que “ofeguen” actualment la sanitat pública catalana, abans de dissenyar com ha de ser el model sanitari del futur. Ho ha fet durant la cimera de professionals sanitaris, impulsada pel Departament de Salut, que s’ha celebrat aquest dimecres a l’Hospitalet de Llobregat i que ha reunit sindicats, patronals, col·legis professionals, universitats i organitzacions sanitàries, científiques i ciutadanes amb l’objectiu d’identificar els reptes del sistema i fixar les línies d’actuació.

“Necessitem urgentment acordar un finançament sanitari adequat, reduir la sobrecàrrega assistencial que afecta, sobretot, l’atenció primària i millorar i homogeneïtzar les condicions laborals dels metges i metgesses de Catalunya”, ha afirmat el president de MC, Jordi Cruz, en la seva intervenció en aquest Fòrum de Diàleg Professional. “Si no podem solucionar els problemes del present, no podem dissenyar el futur”, ha afegit.

Amb tot, Cruz ha traslladat a Vergés la predisposició del sindicat a participar activament en la cimera sanitària, però sense oblidar que, en paral·lel, “s’han de començar a aplicar mesures per revertir, al més aviat possible, l’actual situació d’asfíxia que pateix el sistema sanitari”. 

Respecte a les propostes que puguin sorgir dels grups de treball creats al si del fòrum, el president de MC s’ha mostrat escèptic: “Esperem que no es quedin al calaix, com ja va passar amb els estudis del Consell de la Professió Mèdica endegat per la consellera de Salut, Marina Geli, després de la vaga història de metges de 2006”. L’objectiu és que d’aquí un any es puguin oferir mesures concretes.

Reptes
En aquesta primera reunió –la segona esta prevista al febrer de 2019–, Salut ha presentat un informe sobre la demografia de les professions sanitàries i ha identificat, segons el seu parer, els quatre reptes principals de la salut del futur a Catalunya: fer més atractiva l’atenció primària i aconseguir que els metges es vulguin tornar a formar en l’especialitat de medicina familiar i comunitària, garantir la distribució equitativa de professionals arreu del territori, treballar conjuntament amb les universitats per coordinar la seva planificació amb les necessitats assistencials i apropar la ràtio d’infermers als estàndards europeus.