MC alerta que Salut vol reduir a la mínima expressió l’activitat de l’especialista pediàtric en el programa “Infància amb salut”

Metges de Catalunya (MC) adverteix que el Departament de Salut té la intenció de modificar el quadre de visites del programa “Infància amb salut” i reduir la intervenció de l’especialista en pediatria a tan sols la primera consulta amb el nadó. La resta de les revisions programades fins als 14 anys es traspassarien de facto al personal d’infermeria amb exclusivitat, per cobrir aquest protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica.

El sindicat rebutja de manera contundent els plans del departament, ja que van en contra de l’evidència científica i la seguretat clínica, i, al mateix temps, dificulten el vincle del professional facultatiu amb la família de la persona menor d’edat.

“No podem acceptar que, davant el dèficit alarmant de pediatres, a Salut només se li passi pel cap restringir el programa assistencial dels infants atesa la precarietat del sistema, en comptes de millorar les condicions laborals i professionals de l’especialitat amb l’objectiu de retenir el talent i atreure’n de fora, per així poder ampliar la plantilla”, critica la vicepresidenta de MC i portaveu de l’Agrupació de Pediatres, Ana Roca.

Per a la dirigent sindical, “no tot s’hi val” per neutralitzar les conseqüències de la falta de pediatres i menys quan les mesures que es proposen “no garanteixen els estàndards de qualitat assistencial que marquen les societats científiques de pediatria".

Emigrar
Roca va alertar fa un any que només un 17% dels professionals de pediatria que acaben la seva formació com a especialistes a Catalunya es queden a treballar a la xarxa d’atenció primària i la resta opten per exercir en l’àmbit hospitalari o marxar a altres comunitats o països.

Darrera d’aquesta realitat s’amaga la sobrecàrrega assistencial desmesurada que pateix el col·lectiu, la poca conciliació de la professió, les dificultats per accedir al desenvolupament professional, les retribucions exigües i les condicions laborals precàries. Tot plegat provoca, segons Roca, una escassetat de pediatres “preocupant” que es podria agreujar a mig termini, a causa de les jubilacions previstes en els propers anys.