MC assisteix a la primera reunió de l'Observatori de violència en l'àmbit sanitari per abordar la problemàtica de les agressions

Primera reunió de l'Observatori d'agressions

El passat 30 de juny, Metges de Catalunya (MC) va assistir a la primera reunió de l’Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya (OSVASC), un nou òrgan proposat pel Departament de Salut i aprovat pel Govern el 10 de maig en l’acord GOV/97/2022. L’organització és un dels membres del seu Comitè Permanent, presidit per la directora de la Direcció General de Professionals de la Salut, Montserrat Gea, que es va constituir en aquesta primera trobada. Aquest està compost pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, La Unió, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Associació Catalana d'Entitats de Salut, el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya i els sindicats CCOO, UGT i SATSE, juntament amb MC.

Els representants de cadascun d’aquests òrgans seran els responsables d’impulsar i executar les accions de gestió preventiva de violència en el sector, així com els protocols d’actuació a seguir en cas d’agressió a un professional. D’aquesta manera, l’OSVASC busca “abordar integralment la problemàtica de les agressions que pateix el personal del sistema de Salut” a partir de la creació d’un instrument on qualsevol entitat, organització o ciutadà hi pugui participar. Inicialment, s’enfocarà en les agressions externes, però el seu objectiu és tractar-les totes en un futur.

Així, l’Observatori pretén contribuir a “una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques de seguretat i salut del personal sanitari” d’arreu del territori. I és que, segons dades del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), 210 del total de 612 casos registrats per les organitzacions col·legials espanyoles l’any 2021 –un 34%– es van produir a Catalunya, essent aquesta la comunitat autònoma on més han augmentat les agressions a professionals mèdics.

Tenint en compte aquestes xifres, MC celebra la posada en marxa "tan necessària" de l’OSVASC, ja que permetrà vetllar pel respecte i la no discriminació del personal sanitari, donar visibilitat a la problemàtica i establir les accions necessàries per erradicar-la. En aquest sentit, el sindicat confia en el funcionament de l’ens i agraeix la inclusió en el Comitè Permanent, ja que s’hi duran a terme tasques pròpies dels delegats i delegades de prevenció i salut laboral, essent aquests els responsables de col·laborar en les investigacions i donar suport als afectats.

Funcions principals
L’Observatori s’enfocarà en analitzar els incidents i les situacions de violència o risc dels professionals del sistema de salut de Catalunya, així com l’evolució de les problemàtiques. D’altra banda, s’impulsarà la creació d’un registre de casos i s’elaboraran informes i publicacions que recullin experiències viscudes que ajudin a consensuar els protocols d’actuació.

Aquest nou ens també pretén ser un punt d’informació i atenció per als professionals i els centres, als quals proporcionarà recomanacions que els ajudin a prevenir i protegir els treballadors de la violència. Així mateix, establirà plans de formació en prevenció d’agressions i promourà la cultura de tolerància zero.