MC: "Cada proposta que fa l’ICS ens allunya de l’acord"

Vall d'Hebron

El III Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) avança per ara amb la presentació de les propostes que formula l’entitat pública. A la tercera reunió de la mesa sectorial, l’ICS ha compartit amb els sindicats les mesures centrades en la jornada laboral del personal facultatiu i d’infermeria de l’àmbit hospitalari.

Una vegada mes, Metges de Catalunya (MC) manifesta la seva decepció davant les propostes presentades per l’ICS, que exclouen els professionals mèdics de la majoria de les millores. Així, l’únic canvi significatiu, pel que fa a la jornada dels facultatius hospitalaris, és la reducció de les hores anuals de treball, que passarien de 1.728 a 1.642, en horari intensiu de matí de 8h a 15.30h. Amb tot, un 25% d’aquesta jornada s’hauria de realitzar en activitat de tarda, de manera que un dia a la setmana l’horari seria lliscant, de migdia a vespre.

Malgrat que la reducció horària eliminaria les diferències històriques de jornada laboral entre els facultatius de diferents àmbits assistencials, el sindicat considera que això “no pot ser una moneda de canvi, sinó una reparació de justícia”. 

En aquest sentit, l’organització avisa que la distribució igualitària de la jornada, amb un horari lliscant setmanal, demostra un desconeixement de les necessitats assistencials de les plantes d’hospitalització i les UCI. “La pràctica mèdica empitjoraria, la relació amb els pacients també i, en el cas dels facultatius que han de realitzar torns per donar cobertura a determinats serveis, la jornada passaria a ser, en més d’un 50%, en horari de tardes”.

Així mateix, MC lamenta que algunes de les millores presentades al personal d’infermeria excloguin els facultatius. En aquest sentit, considera que qüestions com el cavalcament entre torns -traspàs d’informació entre professionals- també és molt necessari en els serveis mèdics i quirúrgics on hi ha pacients crítics.

D’altra banda, el sindicat crítica que no s’incloguin millores retributives per als facultatius, com la instauració de les hores extraordinàries o la retribució de la superespecialització mèdica. A més, troba “incomprensible” que la proposta obviï qüestions cabdals per a la pràctica clínica com la formació, la investigació i la docència. 

Per tot això, MC veu “molt lluny” la possibilitat d’assolir un acord i avisa que caldrà un “esforç majúscul” perquè el nou pacte de relacions laborals de l’ICS compti amb l’aval de l’organització que representa majoritàriament el col·lectiu mèdic.