MC celebra que el Parlament hagi aprovat reivindicacions històriques del personal sanitari i insta el Govern a accelerar-ne l'execució

Parlament de Catalunya

Metges de Catalunya (MC) es mostra satisfet per l’aprovació parcial al Ple del Parlament d’una moció sobre el personal sanitari del servei públic de salut que recull algunes de les reivindicacions històriques del sindicat. El secretari i el vicesecretari general de MC, Xavier Lleonart i David Arribas, respectivament, han assistit aquest dijous a la cambra catalana per mostrar el suport de l’organització als punts recollits a la moció, presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, amb esmenes de la major part de grups. MC insta el Govern de la Generalitat a donar compliment als punts aprovats de la moció en el menor termini de temps possible.

El text presentat per al seu debat i votació al Parlament inclou mesures relacionades amb tres àmbits: les condicions laborals, la plantilla de treballadors i el model sanitari.

Els punts aprovats en relació a les condicions laborals demanen:

 • Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del Sistema públic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual treballen, establint una sola taula de negociació i el mateix marc regulador, així com equiparar-les a les condicions dels països europeus de l’entorn.
 • Dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals així com amb les contractacions a temps parcial que abunden entre les plantilles dels centres públics, en el termini de 6 mesos, en el sentit que es va acordar al punt 4 de la Moció 64/XIV, doncs garantir una contractació estable i de qualitat és fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets laborals i puguin compaginar la vida laboral i personal dignament.
 • Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic.


MC recorda que aquestes mesures han de formar part necessàriament de les negociacions sobre relacions laborals obertes tant a l’Institut Català de la Salut (ICS) com a la xarxa sanitària concertada (SISCAT). Per aquest motiu, reclama que el Servei Català de la Salut (CatSalut) s'impliqui a les taules negociadores i coordini les actuacions necessàries per donar compliment a la moció.  

Pel que fa al model sanitari, el Parlament ha aprovat:  

 • Destinar els recursos necessaris per tal que l’Atenció Primària esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic:
  • Destinant-hi, progressivament al llarg del 2022 i 2023, un 25% de la partida de Salut, prioritzant l’enfortiment dels EAP, atenent els determinants socials de la salut.
  • Eliminar les tasques burocràtiques que han de realitzar les professionals sobrecarregant-les de feina, reduint-les a les mínimes imprescindibles en el termini de 4 mesos.


Finalment, en relació a la plantilla de treballadors, s’han validat les següents mesures:

 • Garantir l’ampliació de les places de MIR i IIR i promoure l’elecció de les especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medicina  familiar i comunitària, per tal de garantir la cobertura de les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia als centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, tal com es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.
 • Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els propers anys.
 • Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant mesures econòmiques i d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera professional als residents d’aquesta especialitat.