MC defensa una jornada laboral continuada de matí en el marc del debat sobre la reforma horària

Metges de Catalunya (MC) considera que la jornada continuada i concentrada durant el matí és la més “favorable” per al sistema sanitari públic, tant des del punt de vista de l’eficiència del servei com des de la perspectiva personal i familiar dels professionals de la salut, i així ho ha fet saber als membres de la recentment creada ponència conjunta del Parlament que ha de redactar una proposició de llei de reforma horària per millorar la conciliació laboral i personal dels ciutadans.

El sindicat ha remès aquesta consideració als diputats que integren la ponència juntament amb un conjunt de reflexions sobre els horaris laborals dels treballadors sanitaris, atès que la seva activitat és una de les que comporta major responsabilitat dins l’àmbit dels serveis públics i, per tant, “cal trobar aquella distribució horària de la jornada laboral que permeti desenvolupar aquesta feina de la forma més satisfactòria possible” pel bé dels professionals, dels pacients i de la salut pública en general.

En aquest sentit, MC entén que la distribució horària “ideal” ha de ser una jornada continuada compactada al llarg del matí, “evitant tant com es pugui l’acabament de jornada en hora avançada i, sobretot, els torns lliscants que han proliferat els darrers anys a l’atenció primària”. Aquesta fórmula, que implica treballar uns dies al matí i uns altres a la tarda, produeix “importants distorsions en la conciliació amb la vida familiar i social del professional, i insatisfacció laboral (burnout)”, adverteix l’organització. A més, dóna fe que afecta la productivitat i el treball de qualitat.

Igualment, el sindicat rebutja les jornades diàries partides de matí i tarda, d’una banda perquè s’ha demostrat que en aquests casos augmenta la sinistralitat laboral en les hores de tarda, i de l’altra, perquè l’eficàcia dels equips és màxima quan aquests es mantenen íntegres i treballen simultàniament. “Quan es fracciona l’equip per atendre un major nombre d’hores, la seva eficàcia minva –argumenta–, sobretot quan no es disposa de plantilles completes per manca de substituts, eventualitat que s’ha convertit en quotidiana amb les mesures d’austeritat imperants”.   

Pel que fa a l’allargament dels horaris de funcionament dels centres, MC considera que aquesta mesura no aporta ni beneficis al sistema ni millores en els indicadors de salut, sinó tot el contrari: suposa una major freqüentació dels usuaris i un increment dels costos.

Horaris europeus
L’estiu passat, el sindicat mèdic va demanar a l’Institut Català de la Salut (ICS) que s’alineés amb el Govern en el projecte d’implantació d’horaris europeus i no s’hi quedés al marge potenciant l’aplicació de jornades i torns laborals que “provoquen insatisfacció, empitjoren el rendiment i la competitivitat, i no contribueixen a la generació d’una vida social de qualitat".