MC demana blindar la sanitat pública per aturar les polítiques de concerts amb entitats privades amb ànim de lucre

MC demana blindar la sanitat pública per aturar les polítiques de concerts amb entitats privades amb ànim de lucre

Metges de Catalunya (MC) veu amb preocupació l’augment de les polítiques que fomenten la col·laboració de la sanitat pública amb entitats privades amb ànim de lucre i demana blindar el model públic de gestió directa dels serveis sanitaris, mitjançant una dotació pressupostària suficient per respondre les necessitats de salut de la població, un redimensionament de les càrregues assistencials i una dignificació urgent de les condicions laborals del personal.

El sindicat insisteix en defensar de manera acèrrima els valors fonamentals del sistema públic de salut, com són la universalitat, la qualitat, l’equitat i l’accessibilitat, davant la proliferació de maniobres de privatització encoberta, la darrera de les quals impulsada per la Junta de Andalucía que ha obert la porta a concertar l’atenció primària amb la sanitat privada quan el primer nivell assistencial estigui desbordat. Fins i tot, l’ordre aprovada pel govern andalús preveu la possibilitat que el personal mèdic de les empreses adjudicatàries presti els seus serveis en instal·lacions públiques, però percebent una quantitat menor pel concert.

Com ja ha manifestat reiteradament l’organització, la solució a la profunda crisi sanitària actual no passa per subcontractar l’assistència a entitats amb ànim de lucre, sinó per millorar la capacitat dels sistemes públics de salut amb més personal, més recursos i millors condicions de treball. “No permetrem que Catalunya calqui aquest tipus de fórmules”, afirma el vicesecretari general de MC, David Arribas, que afegeix que la prioritat dels governs “ha de ser millorar la inversió sanitària i no desviar diner públic per a la sanitat privada”.

Arribas és mostra categòric: “O enfortim els sistemes sanitaris públics o acabarem amb una assistència de mínims, com de beneficència, i tothom n’ha de ser conscient d’això, perquè està en joc un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar. No ens podem permetre involucionar com a societat”.

Mortalitat
Un estudi elaborat per un equip investigador de la Universitat d’Oxford, publicat l’any passat a la revista The Lancet, assenyala que la subcontractació d’entitats privades per gestionar sistemes sanitaris públics està relacionada amb un augment significatiu de les taxes de mortalitat, “molt probablement” com a conseqüència d’un “empitjorament de la qualitat de l’assistència sanitària”.

Una de les teories que sostenen és que la reducció de despeses per part de proveïdors amb ànim de lucre implica disposar de més serveis, però que acostumen a ser de menys qualitat. Per tant, aquesta situació condueix a “una pitjor atenció mèdica i pitjors resultats de salut” per part d’aquestes empreses, essent “l’únic tipus de subcontractació associat a l’augment de la mortalitat”.