MC demanda l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per vulnerar el dret a la salut de 14 facultatius de l’UCI

Parc Taulí Sabadell

Metges de Catalunya (MC) ha interposat dues demandes davant el Jutjat Social de Sabadell contra el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí per vulnerar drets fonamentals de 14 facultatius de la Unitat de Cures Intensives (UCI) del centre vallesà, en imposar-los la realització de guàrdies i establir un sistema de treball per torns un cop superades les 2.187 hores màximes de jornada laboral anual (1.688 hores de jornada ordinària i 499 hores obligatòries de jornada complementària). A finals de 2020, els professionals van avisar que la plantilla de l’UCI era insuficient, i el setembre passat van advertir la direcció hospitalària del seu grau d’esgotament físic i mental. Davant la manca de resposta, a finals d’octubre van anunciar que deixaven de fer guàrdies, donat que ja havien superat el màxim d’hores anuals. La reacció de l’empresa ha estat imposar la realització de jornades complementàries d’atenció continuada entre l’1 i el 18 de novembre, i modificar, a partir del 19 de novembre i a través de l’aplicació de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, la jornada, el salari, l’horari i el sistema de treball dels professionals fins al 31 de desembre de 2021.

MC considera que la imposició de guàrdies atempta contra la salut dels facultatius afectats perquè fa "cas omís" dels topalls legalment establerts per la normativa reguladora de les disposicions mínimes de seguretat i salut en matèria d’ordenació del temps de treball. Així mateix, assegura que la modificació substancial de les condicions de treball és "nul·la per manca de justificació i improcedència". Per aquest motiu, el sindicat ha sol·licitat a la justícia l’adopció de mesures cautelars que suspenguin ambdues actuacions empresarials.

"Davant el crit d’alerta d’uns professionals que treballen en un dels serveis hospitalaris més durs, que han superat tots els límits durant la pandèmia, la reacció és la coacció i el càstig. És inacceptable". Així ho expressa el delegat de MC al Parc Taulí, Santiago Barcons, que recorda que els 14 especialistes en medicina intensiva, hores d’ara, ja han superat el màxim de 499 hores anuals de guàrdia, més les 150 hores extraordinàries addicionals de caràcter voluntari. "Tots han treballat moltes més hores de les que són exigibles. Tots han estat sotmesos a una pressió assistencial angoixant. Tots ho han donat tot. I ara, després d’advertir que no podien més, els retallen drets fonamentals", exclama.