MC demanda Salut, l’ICS, el CatSalut i 30 entitats concertades perquè proveeixin els mitjans per protegir els facultatius davant el coronavirus

Demanda mesures cautelars EPIs

Metges de Catalunya (MC) ha interposat aquest divendres una petició de mesures cautelars davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Departament de Salut, el Servei Català de Salut (CatSalut), l’Institut Català de la Salut (ICS) i 30 entitats concertades del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) per incomplir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals i posar en risc la seguretat i la salut del personal facultatiu davant l’actual pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. El sindicat mèdic, majoritari entre el col·lectiu, ha sol·licitat al tribunal l’adopció de mesures cautelars perquè, en un termini màxim de 24 hores i durant tot el període d’emergència sanitària, es doti el personal facultatiu del sistema públic de salut de Catalunya de tots els mitjans necessaris per donar compliment als protocols de protecció avalats per l’evidència científica i els criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’organització fonamenta la seva demanda en l’incompliment de la normativa de salut laboral que es fa palès en els darrers protocols d’actuació dels professionals enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2, publicats per la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que han anat rebaixant de manera progressiva el grau d’exigència i seguretat dels materials de protecció. Així, la manca d’equips de protecció individual (EPI) eficaços en els centres sanitaris i la utilització, com a conseqüència d’aquesta, de materials insegurs ha provocat un alarmant increment de contagis entre els professionals sanitaris que, en el cas de Catalunya, s’eleva fins al 17,37% sobre el total de positius per COVID-19, segons dades del Departament de Salut.

Per aquest motiu i davant la gravetat de la situació, MC reclama que el personal facultatiu dels hospitals, centres d’atenció primària i altres centres assistencials públics o privats que atengui casos possibles, probables, en investigació o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2, tingui a la seva disposició mascaretes d’alta eficàcia tipus FFP2 o FFP3, ulleres de protecció ocular de muntura integral o protector facial completa, guants i bates impermeables, segons els protocols de màxima protecció aplicables a aquest patogen.

El sindicat mèdic també ha fet avinent al TSJC que, tot i no disposar de legitimació per demanar-ho, perquè la seva representació és exclusiva sobre els facultatius, seria desitjable que la mateixa mesura s’apliqués a tot el personal que treballa en l’àmbit sanitari.