MC denuncia “caos” en la planificació de les guàrdies MIR d’Urgències a l’Hospital Arnau de Vilanova

divendres, 11 juny, 2021

Metges de Catalunya (MC) ha demanat a la gerència territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Lleida i a la direcció mèdica de l’Hospital Arnau de Vilanova que posin en marxa les mesures necessàries per redreçar el “caos” generat en la planificació mensual de les guàrdies dels metges interns residents (MIR) al servei d’Urgències, davant els canvis sobtats i d’un dia per l’altre que s’estan produint des de principis de juny.

Segons ha pogut constatar el sindicat, el centre hospitalari està modificant unilateralment, d’avui per a demà, les guàrdies que el personal facultatiu en formació ha de fer a Urgències, en un “intent a contrarellotge” per cobrir els llocs de treball estructural vacants, com a conseqüència de l’escassetat de professionals titulats. 

L’organització recorda que les planificacions de les jornades de treball “s’han de facilitar amb temps d’antelació suficient per afavorir la conciliació formativa i personal dels MIR, llevat de situacions puntuals i extraordinàries que no s’hagin pogut preveure amb anticipació”. No obstant això, adverteix que, “en cap cas, aquestes excepcionalitats poden suposar canvis el dia abans de la guàrdia”.

A més, denuncia que molts residents tenen assignat un total de sis guàrdies mensuals, “incomplint així els acords de sortida de vaga MIR signats l’octubre de 2020, els quals fixen un màxim de 4 guàrdies al mes”.  

MC considera que aquesta “situació caòtica” ve derivada de la falta de previsió de les autoritats sanitàries territorials a l’hora de desplegar els compromisos acordats amb els residents, un cop finalitzat l’estat d’alarma que sí que emparava la “plena disposició” dels professionals sanitaris per fer front a la pandèmia de COVID-19.

En conclusió, el sindicat reclama als gestors sanitaris que, d’una banda, “no facin servir els MIR com a personal estructural de plantilla per cobrir les mancances d’un sistema infradotat de recursos humans”, i de l’altra, “preservin la finalitat formativa essencial de la residència”. Així, exigeix que els canvis en el calendari de guàrdies es pactin prèviament amb els professionals en formació i que l’opció d’ampliar el nombre màxim de guàrdies mensual sigui voluntària i consensuada.