Metges de Catalunya i els MIR blinden els descansos i aconsegueixen importants millores retributives per als facultatius en formació

Acord vaga MIR

Metges de Catalunya (MC) i els metges interns residents (MIR) dels hospitals i centres d’atenció primària del sistema sanitari català, públic i concertat, han arribat aquest dijous a un acord "històric" amb les patronals sanitàries i l’Institut Català de la Salut (ICS) que permet desconvocar la vaga de facultatius en formació que es va iniciar el 21 de setembre passat. Després de dotze jornades d’aturades, el sindicat mèdic i els residents han aconseguit millores importants, tant en l’àmbit formatiu com en les condicions laborals i retributives, per al col·lectiu. Així, per primera vegada, els MIR, organitzats i mobilitzats, han pogut negociar i pactar unes mesures que suposen un "avenç cap a la dignificació professional dels joves facultatius". Un fet que per a MC suposa "un abans i un després", ja que "consolida un espai propi de negociació de les relacions laborals" que ha estat possible “gràcies a la unió i la cohesió de tots els residents”.

Pel que fa a les millores assolides, l’acord instaura una Comissió de Seguiment dels Programes de Formació Sanitària Especialitzada de Catalunya, formada per l’Administració, caps d’estudi, tutors i representants dels residents dels centres docents catalans. Aquesta comissió es reunirà com a mínim tres vegades a l’any i vetllarà pel compliment i la qualitat dels programes formatius de cada especialitat mèdica. També en l’àmbit formatiu, s’estableix que la formació no assistencial s’ha d’incloure en la jornada ordinària de treball, concretada en el calendari laboral de cada resident. A més, els MIR tindran dret a assistir a un congrés mèdic durant el període de residència finançat per les empreses. 

El pacte explicita que el personal resident no cobreix llocs de treball estructurals, ja que el seu objectiu primordial és la formació, i defineix una ràtio màxima de quatre MIR per cada metge adjunt, de manera que es garanteixi la supervisió constant i la tutorització de l’assistència que presten els facultatius en formació.  

El temps de treball i els descansos queden blindats per l’acord de sortida de vaga. Així, la jornada efectiva dels residents no podrà excedir les 48 hores setmanals, incloent la jornada ordinària i les guàrdies, que seran com a màxim quatre mensuals. Una de les reivindicacions principals de la mobilització, el descans postguàrdia, també es garanteix en el pacte fixant un període mínim de descans continu de 12 hores entre el final d’una jornada i el començament de la següent. Així mateix, el descans mínim setmanal serà de 36 hores ininterrompudes.  

Finalment, en el bloc retributiu, els MIR comptaran amb un increment salarial del 5%, a partir de l’1 d’octubre de 2020, que es veurà augmentat al gener de 2021 fins a aconseguir un increment d’entre un 7% i un 8,5% per a cadascun dels anys de residència. A més, en el cas dels residents que presten serveis a l’ICS, es revisaran les retribucions que s’hagin vist afectades pels canvis organitzatius derivats de l’atenció a la Covid-19.


PUNTS DESTACATS DE L’ACORD

Formació

 • Creació de la Comissió de Seguiment dels Programes de Formació Sanitària Especialitzada de Catalunya.
 • Retribució de les rotacions externes autoritzades, incloses les guàrdies.
 • Formació no assistencial inclosa en la jornada ordinària de treball. 
 • Finançament de l’assistència a un congrés mèdic durant la residència. 
 • Exclusió del personal resident com a plantilla estructural dels centres. 
 • Ràtio màxima de quatre residents per metge adjunt.


Temps de treball i descansos

 • Màxim de 48 hores setmanals de treball efectiu, incloses les guàrdies.
 • Màxim de 4 guàrdies mensuals de mitjana, només una de les quals en cap de setmana. 
 • Mínim de 12 hores de descans continu entre jornades. 
 • Mínim de 36 hores ininterrompudes de descans setmanal.
 • A partir de les 2.187 hores anuals de jornada màxima, les guàrdies tindran la consideració de jornada especial i voluntària i no sobrepassaran les 150 hores.
 • Els centres docents hauran d’assegurar espais dignes de descans que compleixin la llei de prevenció de riscos laborals.


Retribucions 

 • Increment retributiu del 5% des de l’1-10-2020.
 • A partir de l’1-1-2021, increment d’entre el 7% i el 8,5% repartit:
   
Retribucions MIR