MC denuncia el “poc reconeixement” del personal mèdic català i les “escandaloses” diferències de salari amb la resta d’Europa

Retribucions dels metges a Europa i Estats Units

El personal sanitari d’Espanya és dels pitjors pagats d’Europa. Així ho demostren les dades de l’Informe Internacional de compensació mèdica 2021 publicat a Medscape, que indiquen que els metges espanyols guanyen 57.000$ a l’any de mitjana –uns 51.000€–, tres vegades menys que els alemanys i menys de la meitat que els anglesos. Pel que fa a Catalunya, un estudi de l’Organització Mèdica Col·legial sosté que els facultatius van cobrar uns 49.000€ de mitjana el 2019, convertint-la en una de les comunitats autònomes amb els professionals sanitaris més mal retribuïts. 

En aquest sentit, Metges de Catalunya (MC) denuncia el “poc reconeixement” que es fa del personal mèdic, així com les “escandaloses” diferències entre el seu salari i el de la majoria de sanitaris de la resta del continent i, sobretot, dels Estats Units. Aquest país lidera el rànquing dels metges i metgesses millor pagats, doncs els nord-americans reben una retribució anual de 316.000$ de mitjana –uns 286.000€–, més de cinc vegades per sobre que la dels catalans. El segueixen Alemanya (165.000€), Bèlgica (153.000€), Regne Unit (125.000€), França (88.000€) i Itàlia (63.000€), mentre que Espanya es queda a la cua de la llista. 

Aquest és un dels motius pels quals, darrerament, l’èxode de professionals tendeix a l’alça, especialment entre les noves generacions. “Els joves ens mostren que no estan disposats a continuar sacrificant-se. No tenen aquest esperit d'abnegació i sacrifici a què ens obliga un maltractament important i continuat per part de les administracions. Se'n van allà on se'ls valora”, sosté el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, en un reportatge publicat a La Vanguardia. En el text, lamenta que cada setmana s’assabenta de gent que marxa a l’estranger sense intencions de tornar, un fet que provoca un dèficit de facultatius que s’agreujarà encara més en els propers anys.

Jornada laboral
Si s’analitzen les dades tenint en compte la jornada laboral dels metges d’aquests països s’observa que les diferències no són proporcionals, ja que les retribucions continuen sent molt més elevades a l’estranger. Segons el grup Mediahuis, els facultatius belgues treballen 51 hores setmanals de mitjana i els catalans unes 37,5, encara que l’Informe de qualitat de vida i desgast professional del metge a Espanya publicat a Medscape indica que el 55% sobrepassa les 40 hores. La diferència entre ambdues jornades és de 13,5 hores –un 36%–, però a Bèlgica el salari és el triple, de manera que MC considera “totalment insuficient” la remuneració dels nostres professionals.

El cas d’Alemanya és similar, doncs els metges que hi treballen a temps complet ho fan 56,5 hores a la setmana –extres incloses–, que són 19 més que la jornada ordinària dels de Catalunya, però el seu sou és més de tres vegades superior. Així doncs, es calcula que un facultatiu belga treballa per uns 57,69 euros l’hora, un d’alemany per 56,16€ i un anglès per 50,08€, mentre que un d’espanyol en cobra la meitat: 26,15 euros per hora. 

Comparativa amb el salari mitjà
Una altra dada que, segons el sindicat, prova que la feina dels nostres metges “no està prou recompensada” és el salari mitjà. Els resultats de l'Enquesta de Població Activa de 2020 de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que, dividit per especialitat, el sou mig de les Activitats sanitàries (2.385€) va ocupar la sisena posició, per darrere del d’Activitats financeres i d’assegurances (3.152,5€), Subministrament d’energia (3.034,1€), Informació i comunicacions (2.809,5€), Administració pública i defensa (2.800,8€), i Educació (2.585,6€).

El salari mitjà total va ser de 23.102,2€ anuals a Catalunya, mentre que el dels facultatius va ser de 51.000€, gairebé el doble –un 89,21% més– que la mitjana de la població. La diferència entre les retribucions dels professionals de la salut i el salari de la ciutadania catalana es queda “curta” en comparació amb la de la resta de països analitzats. Als Estats Units, el salari mitjà va ser de 52.107€ l’any 2020, mentre que els seus metges van cobrar un sou més de cinc vegades superior: uns 286.000€. 

Gràfic comparatiu del salari dels metges

Pel que fa a Europa, Alemanya és el país amb major distància entre ambdues xifres. El salari mitjà va ser de 51.000€, però el sou dels seus facultatius va ser més del triple: 165.000€. El mateix any, Bèlgica va tenir un sou mig de 52.248€ i els seus sanitaris van guanyar uns 153.000€ de mitjana, gairebé el triple. Amb menor disparitat hi ha el Regne Unit, on el sou mitjà va ser de 46.990€ i els metges anglesos van rebre més del doble: uns 125.000€. L’any de la pandèmia, el sou mig a França va ser de 37.922€ i els professionals de la salut van cobrar uns 88.000€, més del doble. L’últim país estudiat és Itàlia, on la situació és similar a la de Catalunya, ja que el sou dels metges –63.000€– va ser prop del doble que el de la mitjana de la població –32.262€–.

MC considera que totes aquestes dades demostren quins són els països que realment “valoren i reconeixen” la feina i el sacrifici dels seus facultatius, deixant-ho reflectit en les remuneracions. En aquest sentit, l’organització sosté que no sorprèn que cada cop hi hagi més metges interessats en marxar a treballar a l’estranger, doncs “el problema no és que a Catalunya no hi hagi prou metges, sinó que els que hi ha cada cop tenen menys ganes de quedar-s’hi perquè les condicions laborals no són les adequades”. Per això, el sindicat insisteix en la necessitat de dotar la sanitat pública dels recursos suficients per posar fi a la sobrecàrrega de treball, la manca de personal i els salaris escassos i, així, tornar a fer atractiva la professió per deixar de perdre talent.