MC denuncia que el 77% de les absències laborals del personal de pediatria no es cobreix la majoria de vegades

Una enquesta de Metges de Catalunya (MC) feta a especialistes de pediatria d’atenció primària conclou que la major part de les absències laborals per malaltia, reduccions de jornada, vacances o cursos d’aquest col·lectiu no es cobreix. Un 53% dels professionals consultats afirma que el seu lloc de treball “mai” s’ocupa quan falta a la consulta, mentre que un 24% assenyala que “quasi mai”. Per contra, un 20% assegura que el seu centre sí que “a vegades” assigna una persona substituta i només un 3% diu que “gairebé sempre”.

Els resultats d’aquest sondeig fet a 377 pediatres, entre els mesos de gener i febrer passats, també posa de manifest l’incompliment dels acords de sortida de vaga de 2018, a l’àmbit de l’Institut Català de la Salut (ICS), i de 2019, a la xarxa sanitària concertada, pel que fa a les càrregues de població assignada. Així, un 39% dels especialistes manifesta que la seva direcció no respecta el contingent de pacients acordat després dels estudis que van haver de fer les empreses per avaluar el creixement de la pressió assistencial.

D’altra banda, un 87% confirma que els centres d’atenció primària (CAP) forcen o intercalen habitualment visites que no tenen cabuda dins l’agenda –un 48% adverteix que això passa “cada dia” i un 39%, “gairebé cada dia”–, amb la consegüent saturació de les consultes i la falta de temps assistencial per atendre adequadament la població infantojuvenil.

Poca atracció 
El sindicat adverteix que aquests condicionants danyen “enormement” l’estat de salut de l’atenció pediàtrica i fan encara “menys atractiva” l’especialitat en el primer nivell assistencial. En aquest sentit, recorda que només dos de cada 10 nous especialistes en pediatria trien l’atenció primària per treballar-hi i la resta opten per l’atenció hospitalària o altres àmbits professionals.

Per a l’organització, la solució a aquesta precarietat passa, sobretot, per millorar “notablement” les condicions laborals i professionals de la pediatria com a pol d’atracció per al nou talent, amb un únic objectiu: incrementar la plantilla i preservar la qualitat assistencial. En canvi, sosté que les fórmules que es fan servir actualment, com l’acumulació dels contingents de pacients a la resta de la plantilla quan les consultes queden descobertes o la inclusió amb calçador de visites en les agendes ja per si mateixes atapeïdes, provoquen l’efecte contrari.