MC: “És difícil conèixer la situació de la professió mèdica a llarg termini si no es fan estudis de càrregues ni es planifica el personal”

Dos metges planifiquen la plantilla

El Centre d’Estudis del Sindicat Mèdic de Granada ha publicat aquesta setmana un informe sobre la situació de la professió mèdica a Catalunya a partir de les dades dels metges i metgesses graduats, col·legiats, residents, i estudiants de Medicina que hi ha al territori. El seu coordinador, el doctor Vicente Matas, conclou que en els pròxims anys hi haurà “més d’un 300% de superàvit” de professionals en algunes especialitats, de manera que “seran molts els que no trobaran feina a la comunitat”, unes afirmacions que Metges de Catalunya (MC) considera “especulacions”, ja que no es tenen en compte tots els factors que intervenen en aquesta qüestió.

I és que, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2022 va acabar amb 38.664 col·legiats actius a Catalunya, dels quals 14.460 tenen entre 55 i 69 anys i, per tant, es jubilaran durant la propera dècada. Això suposarà la pèrdua de més d’un terç del personal facultatiu que actualment treballa al territori. Matas, però, creu que aquests podran substituir-se “sense problema” amb aquells que s’estan formant ara a les facultats catalanes de Medicina. És cert que només en els últims sis anys s’han graduat 6.872 nous metges i metgesses, però cal tenir en compte que molts d’aquests són d’altres comunitats autònomes que acostumen a tornar a les seves ciutats quan acaben de formar-se, i molts altres marxen a l’estranger perquè hi troben ofertes de feina amb millors condicions laborals i retributives. 

En aquest sentit, MC subratlla que no es pot donar per segur que tots els joves que es formen a Catalunya s’hi quedaran a exercir al sistema sanitari públic, doncs “és difícil conèixer quines seran les condicions laborals de la professió mèdica a llarg termini si no es fan estudis de càrregues de treball ni es planifica el personal que volem que treballi al sistema per donar cobertura a totes les necessitats poblacionals”. Alhora, el sindicat denuncia que, si això continua sense estudiar-se, les empreses sanitàries continuaran sobrecarregant el personal del que disposen per intentar posar remei al dèficit de professionals.

Envelliment poblacional
D’altra banda, amb les conclusions de l’informe de Matas s’estarien donant per bones les distribucions i ràtios de professionals del sistema de salut català actuals, assumint que no caldria fer cap revisió ni remodelació de les plantilles. Segons dades del Ministeri de Sanitat, però, l’any 2021 hi havia 3,4 metges o metgesses per cada 1.000 habitants a Catalunya, mentre que a Espanya la xifra era de 4,5. 

Tenint en compte que la previsió de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) és el d’una població cada cop més envellida degut, d’una banda, a la millora de l’esperança de vida i, de l’altra, a la disminució de la natalitat i mortalitat, MC recorda la importància que s’estudiï la necessitat d’incrementar el nombre de professionals que treballen al sistema públic per tal de poder abordar la complexitat i vulnerabilitat de la població de més edat, la resposta a les malalties emergents i l’adaptació als nous requeriments poblacionals en salut.

Piràmides de població a Catalunya