MC informa que ja es poden consultar els resultats provisionals de la DPO-2020 de l’ICS

Metges de Catalunya comunica que l’Institut Català de la Salut (ICS) ha publicat aquest divendres la resolució provisional del resultat de l’avaluació dels objectius assignats per a l’exercici de 2020, de la quantitat meritada i altres circumstàncies associades a la percepció del complement de productivitat variable vinculat al compliment d’objectius (DPO), i ha obert el termini per presentar les al·legacions corresponents que finalitza el proper 5 de març.

Les persones interessades poden consultar els seus resultats al web del Sistema de Gestió de Recursos Humans de l’ICS o a la intranet de l’ens. També ho poden fer a les direccions de personal dels centres hospitalaris de l’ICS i a les unitats de recursos humans de les direccions d’atenció primària. Els resultats inclouen, per a cada professional, el percentatge d’assoliment individual i global, i l’import del complement en funció del percentatge assolit i de la resta de circumstàncies que poden incidir sobre la quantitat a percebre.

Davant els problemes informàtics que MC ha detectat aquest mateix dilluns per accedir al Sistema de Gestió de Recursos Humans, el sindicat insta l’ICS a solucionar de manera immediata aquesta incidència recurrent en l’aplicació.