MC inicia la campanya de reclamació del preu per hora de les guàrdies realitzades l’any 2019

Preu hora de guàrdia 2019

Metges de Catalunya (MC) ha obert el període anual de reclamació perquè les entitats de la xarxa sanitària concertada paguin les hores de guàrdia dels facultatius al mateix preu que les hores ordinàries de treball. Del 24 d’abril al 30 de juny, els professionals interessats a reclamar per la via judicial el preu de les hores d’atenció continuada presencial realitzades l’any 2019 han de fer la petició corresponent al sindicat mèdic a través del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat.

Un cop rebuda la petició, l’organització informarà les persones interessades sobre la documentació que han de recopilar i els passos que han de seguir per a la interposició de la demanda. El sindicat recorda als facultatius que l’any passat ja van presentar una reclamació per aquest mateix concepte (preu de les hores de guàrdia de l’any 2018) que no és necessari que obrin un nou procediment, excepte si s’ha produït una modificació de les condicions laborals.

D’altra banda, MC avisa que no és possible presentar la reclamació en cas que la prestació de serveis es realitzi en entitats en les quals els representants dels treballadors hagin signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges que realitzen jornades parcials i guàrdies.

De manera reiterada, el Tribunal Suprem ha establert que el preu de l’hora de guàrdia mèdica presencial ha de ser, com a mínim, el mateix amb què es retribueix l’hora ordinària de treball. Amb tot, les entitats concertades segueixen incomplint el mandat judicial i al·leguen que el conveni SISCAT els deslliura de realitzar el pagament de l’atenció continuada al seu preu legal. El sindicat mèdic considera que es tracta d’una interpretació “fal·laç i interessada” del conveni i manté la disputa jurídica contra les empreses any rere any.