MC insta Balcells a "prende decisions", un cop la taula d’harmonització ha finalitzat el treball d’anàlisi de les condicions dels professionals

El conseller de Salut, Manel Balcells, a la sessió plenària de la taula d'harmonització

Metges de Catalunya (MC) ha instat el conseller de Salut, Manel Balcells, a "prendre decisions" per començar a equiparar les condicions laborals i econòmiques dels professionals de les entitats que conformen el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), un cop la taula d’harmonització ha finalitzat el seu treball d’anàlisi i l’òrgan ja disposa d’una fotografia de la situació.

A la setena reunió del plenari de la taula, celebrada el passat 29 de febrer, el president del sindicat mèdic, Jordi Cruz ha demanat a Balcells que tingui "voluntat política" per dur a terme l’equiparació de condicions dels professionals del sistema català de salut. En aquest sentit, Cruz li ha recordat que es tracta d’una actuació estratègica per reduir el dèficit de personal facilitant la contractació i retenció de sanitaris arreu del territori, "amb independència de quin sigui l’entitat proveïdora".

Així mateix, el president de MC ha traslladat la "total col·laboració" del sindicat per fer possible aquesta equiparació, però alhora ha advertit que si el procediment obert finalment es queda en un "foc d’encenalls", l’organització ho denunciarà i prendrà les mesures que consideri oportunes.

17 reunions
Des de la seva constitució, el 15 de febrer de 2023, la taula d’harmonització ha realitzat un total de 17 reunions, entre sessions plenàries i trobades de les comissions tècniques. Els diferents grups de treball han constatat l’existència de diferències notables en les condicions dels professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) i la xarxa sanitària concertada. Les desigualtats es troben en conceptes bàsics com són les jornades laborals; les retribucions i els complements; la portabilitat de la carrera professional entre empreses; l’antiguitat i els triennis; la regulació de les guàrdies de localització; els plans d’accessibilitat de l’atenció primària; les mesures per cobrir les especialitats deficitàries o el temps no assistencial per a formació, docència i recerca, entre altres.