MC insta els facultatius a reclamar confort i seguretat climàtica en els centres de salut

Amb l’arribada de l’estiu, Metges de Catalunya (MC) recorda al personal facultatiu que les temperatures en els centres de salut són un factor de risc laboral de primer ordre. Segons la normativa vigent, l’espai de treball s’ha de regular tèrmicament de manera que quedi comprés entre els 17ºC i els 27ºC, en el cas de les feines de tipus sedentari. Tenint en compte les situacions viscudes en anteriors períodes estivals i donat que els professionals sanitaris han de mantenir els equips de protecció front la pandèmia, MC insta els facultatius a reclamar davant les unitats de prevenció de riscos laborals qualsevol incidència tècnica o manca d’equips de climatització que faci que la temperatura de treball se situï fora dels marges legals.

Així mateix, el sindicat mèdic alerta l’Institut Català de la Salut (ICS) i les empreses de la xarxa sanitària concertada que, davant les previsibles onades de calor que arribaran en les properes setmanes, tinguin a punt els plans de contingència i les mesures preventives per pal·liar les possibles avaries dels sistemes de refrigeració. En cas que la incidència es pugui solucionar en un termini inferior a 48 hores, s’informarà als delegats de prevenció i es procedirà a la reparació. Per contra, si el temps per esmenar l’avaria excedeix les 48 hores, caldrà que s’informi amb detall de l’abast de la incidència, els espais afectats per la mateixa, el termini previst de reparació i les mesures adoptades per assegurar el manteniment de la seguretat laboral i la salut dels professionals.

MC recomana als facultatius que contactin amb els delegats i delegades de l’organització si es produeix qualsevol situació de desconfort climàtic, i facilita una adreça de correu electrònic per notificar les incidències relacionades amb la temperatura dels centres de salut que no siguin ateses en temps i forma per part de les empreses: salutlaboralfp@metgesdecatalunya.cat.