MC insta els facultatius a reclamar el complement salarial per arribar al 100% de la retribució durant tot el període de baixa

Els serveis jurídics de Metges de Catalunya (MC) han detectat que algunes empreses sanitàries deixen d’abonar el complement econòmic que garanteix el 100% de la retribució als facultatius que es troben en situació de baixa laboral de llarga durada. Aquesta alteració dels drets retributius es produeix sobretot quan la incapacitat es perllonga més enllà dels 18 mesos, després que la persona afectada hagi estat valorada pel tribunal mèdic i la baixa hagi estat assumida per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

MC recorda que, encara que la Seguretat Social prengui el control de la baixa, les empreses han de seguir abonant el complement que garanteix la percepció del 100% de la retribució fixa, fins a l’alta laboral o fins a la determinació de la incapacitat permanent.

La simptomatologia persistent del coronavirus afecta entre un 10% i un 20% dels contagiats i, per als facultatius, suposa, en molts casos, la incapacitat de continuar prestant serveis assistencials. Així, a diferència del que passava abans de la pandèmia, hi ha casos de baixes perllongades entre el col·lectiu mèdic que superen els 18 mesos d’inactivitat.

Per aquest motiu, el sindicat recomana als facultatius que es trobin en aquesta situació que contactin amb el departament jurídic de MC (lex@metgesdecatalunya.cat) per garantir que no patiran una minva retributiva després de l’avaluació del tribunal mèdic.