MC insta els treballadors de la sanitat concertada a reclamar els interessos de la nòmina de vacances

No perdis l'interès

Tal com va advertir dies enrere, després de la inviabilitat de l’acord amb les patronals sanitàries per al pagament dels imports deguts de la nòmina de vacances, Metges de Catalunya (MC) recomana als treballadors de tots els grups professionals de la xarxa concertada que reclamin jurídicament les quantitats impagades des de l’any 2015, incloent els interessos de mora generats anualment. Per a això, el sindicat mèdic ha posat en marxa la campanya “No perdis l’interès!” en la qual anima els empleats del sector a demandar per la via legal els interessos acumulats, que poden suposar un increment de més d’un 20% de l’import a percebre pel retard de cinc anys en l'abonament dels complements de la nòmina de vacances.

L’organització, a més, avisa que en les negociacions que es poden produir a partir d’ara entre els diferents comitès d’empresa i les entitats sanitàries, els representants empresarials probablement tornaran a demanar la renúncia dels treballadors als interessos de mora, a canvi del pagament retroactiu dels complements no abonats en la nòmina de vacances que el Tribunal Suprem ha reconegut com a part de la retribució habitual. És per aquest motiu que MC insta les plantilles de totes les empreses a reclamar els interessos, de manera individual o col·lectiva, mitjançant una demanda judicial.

En aquest sentit, recomana als treballadors que es posin en contacte amb els seus delegats sindicals per rebre informació sobre el procediment adequat per presentar la reclamació.

Cartell de la campanya

Pòster campabna "No perdis l'interès!"