MC insta Salut a “controlar” els sous dels gestors i directius de la sanitat concertada

Llei de transparència

Metges de Catalunya (MC) demana al Departament de Salut que posi "ordre i control” en les retribucions que perceben els gestors i directius dels centres sanitaris concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb un 25% per cent del seus ingressos provinents dels pressupostos públics. El sindicat considera “greu” la informació publicada pel diari El País sobre els sous dels alts càrrecs dels consorcis, fundacions i empreses públiques amb contracte d’activitat per a la prestació de serveis sanitaris. El rotatiu ha analitzat un estudi de retribucions elaborat pel president del sector d’hospitals concertats de MC, Xavier Lleonart, i ha revelat que 42 gestors d’aquest sector van veure incrementats els seus sous entre els anys 2014 i 2016, mentre els treballadors patien els efectes de les retallades. A més, durant aquest mateix període, cinc directius de la xarxa concertada cobraven més que el president de la Generalitat.

Per a l’organització, aquestes dades, aconseguides gràcies a la llei de transparència i facilitades per la Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), representen una “ignomínia” per als treballadors i treballadores dels centres concertats que entre els anys 2011 i 2015 es van veure exposats a expedients de regulació d’ocupació (ERO) i retallades que, en molts casos, encara perduren.

Així MC, qualifica d’“obscè” el paper de les patronals sanitàries durant la negociació del primer i segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) ja que “al·legaven una insuficiència de recursos econòmics per negar l’increment de les retribucions dels empleats i la recuperació de les retallades, mentre els sous del seu personal directiu creixien i superaven els dels més alts càrrecs de la Generalitat”.

Per aquest motiu, el sindicat mèdic exhorta la consellera de Salut, Alba Vergés, a “prendre mesures de control” des de la seva autoritat política perquè la gestió de la sanitat concertada es realitzi sobre la base de l’“ètica i la transparència”.

En aquest sentit, en anteriors ocasions, MC ha proposat que en els contractes d’activitat que se subscriuen amb les entitats i empreses sanitàries del SISCAT s’incloguin clàusules de limitació salarial dels càrrecs directius i l’obligatorietat de fer públiques les retribucions mitjançant espais específics de transparència.