MC: “L’acord amb les patronals és plenament legal i millora el conveni SISCAT, no el limita”

Acord sortida de vaga

Metges de Catalunya (MC) afirma que l’acord a què va arribar divendres passat amb les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES), que ha evitat la vaga de facultatius de la sanitat concertada convocada per a aquesta setmana, “compta amb totes les garanties legals i no suposa cap menyscabament per al conveni SISCAT”, ja que no modifica cap clàusula d’aquest marc de relacions laborals sinó que inclou mesures que amplien les condicions previstes en el conveni per al personal facultatiu. 

El sindicat mèdic respon d’aquesta manera al comunicat de CCOO, UGT i SATSE en què asseguren que no acceptaran l’acord de sortida de vaga subscrit entre MC i les associacions empresarials. En aquest sentit, l’organització remarca que el pacte “no limita ni posa en risc” cap dels punts aprovats en el conveni SISCAT. A més, afegeix que MC “mai ha posat ni posarà traves a la millora de les condicions de tots els treballadors i treballadores”.

D’altra banda, MC es congratula de la nova sensibilitat d’aquestes organitzacions respecte a reivindicacions que “fins ara no han volgut defensar en la mesa de negociació”, tot i que les mateixes havien estat introduïdes pel sindicat de facultatius. Així, novament, ofereix “mà estesa” a la resta de sindicats per treballar conjuntament amb l'objectiu d'assolir aquestes millores.

Finalment, MC recalca que l’acord signat amb els representants empresarials té rang legal de conveni, i avisa que reclamarà i defensarà la seva implantació “per totes les vies que siguin necessàries”.