MC lluita per la jornada de 35 hores, un màxim de quatre guàrdies al mes i facilitar la conciliació en el seu programa electoral per als comicis de l’ICS

Una doctora amb un pòster de les eleccions ICS

El programa electoral de Metges de Catalunya (MC) per a les eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS), que se celebraran els propers dies 28 i 29 de març, inclou mesures més enllà de reduir la sobrecàrrega laboral i alliberar les agendes dels professionals facultatius. I és que el sindicat mèdic també reclama unes millors condicions pel que fa a la jornada de treball i l’atenció continuada; facilitar la conciliació laboral, familiar i personal; i disposar del suficient temps remunerat per a rebre una formació continuada de qualitat.

Jornada de treball
En primer lloc, l’organització vol recuperar la jornada de 35 hores setmanals –prèvia a les retallades– per al personal mèdic i sanitari de tots els àmbits i sectors, una mesura que permetria una descàrrega de feina del personal i, per tant, una millor qualitat assistencial i més seguretat clínica. D’aquesta manera, la jornada anual passaria a ser de 1.533 hores. 

L’organització també defensa que la jornada ordinària es desenvolupi preferentment en horari de matí –de 8 h a 15 h– i amb un mínim de 30 minuts de descans efectiu, que en l’atenció continuada seria un de mitja hora cada sis hores. A més, reclama que la jornada es distribueixi en dos terços per a feines assistencials i un terç per a les no assistencials, que actualment acostumen a fer-se fora de l’horari laboral per la sobrecàrrega que pateixen els professionals.

Atenció continuada
En quant a l’atenció continuada, MC proposa limitar les guàrdies a un màxim de quatre al mes de mitjana en còmput trimestral, essent una d’elles en cap de setmana. El sindicat també lluita per establir l’exempció voluntària de guàrdies d’atenció continuada localitzada als 45 anys, convertir i pagar l’atenció continuada telemàtica o localitzada com a presencial en cas que hi hagi crida, i lliurar la jornada posterior a una guàrdia en la seva totalitat en cas que aquesta sigui ordinària, considerant-se efectivament treballada i retribuïda. 

Conciliació laboral, familiar i personal
Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels facultatius i facultatives és una altra de les grans lluites del sindicat, que vol que existeixi la possibilitat de triar la franja horària de reducció de jornada. Així mateix, reclama que es permeti compactar la jornada durant la mateixa setmana per motius de conciliació. Facilitar el teletreball sempre que sigui viable oferint les eines i els recursos necessaris i garantir el dret a la desconnexió digital són els dos altres punts principals que defensa MC en aquest àmbit.

Formació continuada
En darrer lloc, l’organització defensa que es reconegui com a mínim un 15% de la jornada ordinària amb un permís remunerat per a realitzar activitats formatives, tant si es duen a terme dins de l’horari laboral o fora d’aquest. A més, el sindicat exigeix que la formació continuada estigui assumida per part de l’empresa per tal que el personal mèdic tingui uns coneixements constantment actualitzats. 

Totes aquestes reclamacions de MC són justes i merescudes per a tot el personal facultatiu, que fa anys que demana una millora de les condicions laborals i retributives de tot el col·lectiu professional. El sindicat vol que això es porti a terme i, per a fer-ho, necessita el major nombre de vots possible en aquests comicis de l’ICS per a poder consolidar-se com l’organització majoritària del sistema sanitari públic català i portar a la mesa sectorial totes aquestes peticions.