Reduir la sobrecàrrega de treball i substituir totes les absències: lluites clau del programa electoral de MC

Díptics MC eleccions ICS 2023

Metges de Catalunya (MC) defensa en el seu programa electoral per als comicis sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS), que tindran lloc els dies 28 i 29 de març per a elegir els representants dels treballadors a les juntes de personal dels hospitals i dels àmbits d’atenció primària, una sèrie de millores que es poden dividir en tres grans blocs: agendes i sobrecàrrega de feina; jornada laboral i descansos; i retribucions. 

Dins d'aquest primer grup de mesures, el sindicat reclama estudis de càrregues de treball per a totes les especialitats i àmbits sanitaris –tant de l’atenció hospitalària com de l’atenció primària, inclosos també els serveis penitenciaris–, tal i com es determina al nou Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH) 2022-2026 de l’ICS. En aquest sentit, demana que qualsevol ampliació de la cartera de serveis comporti el redimensionament de les càrregues i els espais necessaris per a desenvolupar-les. 

D’altra banda, MC lluita perquè totes les absències de professionals, independentment de la causa, siguin substituïdes íntegrament en tots els casos. Així mateix, tenint en compte el problema de manca de personal mèdic que pateix el sistema de salut català, exigeix un complement retributiu per als metges i metgesses que, voluntàriament, assumeixin dins de la seva jornada ordinària les tasques del personal absent quan aquest no pugui ser substituït. 

Pel que fa a les agendes de treball dels professionals, l’organització sindical demana dimensionar-les per càrregues de treball i no excedir el topall màxim derivat de l’estudi de càrregues corresponent. Mentrestant aquests no s’aprovin o actualitzin, MC ha elaborat una taula amb el marge de referència òptima que s’hauria de destinar a cada tipus de visita d’atenció primària.

En darrer lloc, pel que fa a l’atenció que es realitza en l’Atenció Continuada i Urgències, el sindicat mèdic reclama una prestació de serveis que es realitzi mitjançant professionals amb places específiques adscrites. En aquest sentit, vol que es nomeni un mínim d’un 80% del personal estructural per a la realització de tasques d’atenció continuada i urgències a tots els punts del territori català.

Aquestes reivindicacions, que formen part del conjunt de propostes de MC per obtenir unes millors condicions laborals i retributives per als professionals facultatius, són prioritats per a l’organització. Així, demana la unió del col·lectiu per a obtenir el major nombre de suports en aquest nou procés electoral de l’ICS perquè li permetin mantenir-se com a primera força sindical en l’àmbit de l’atenció primària i consolidar-se com a l’organització majoritària de tot el sistema sanitari públic.