MC ofereix a la seva afiliació una pòlissa de responsabilitat civil amb un preu ajustat a l’especialitat i dedicació de cada professional

Pòster pòlissa RCP MC

La pràctica mèdica comporta uns riscos inherents que poden posar en risc a qualsevol professional facultatiu, tant de la sanitat pública com de la concertada i la privada. Per aquest motiu, fa un any, la Organización Médica Colegial (OMC) va publicar un nou Codi de Deontologia Mèdica en què, per primera vegada, demanava al col·lectiu mèdic que contracti una cobertura privada davant possibles demandes per presumpta mala praxis assistencials. 

Si bé en la sanitat privada és evident i habitual que el personal facultatiu hagi de disposar d’aquesta protecció, els professionals que treballen en el sistema públic de salut expressen que se senten més segurs i protegits si també disposen d’aquesta cobertura. Això és així perquè l’assegurança de l’Administració o de la seva empresa no sempre cobreix totes les eventualitats i escenaris possibles. 

Davant d’aquest escenari, Metges de Catalunya (MC) ha arribat a un acord amb l’asseguradora Furness Insurance Services a través de la corredoria d’assegurances Brokers 88 per oferir a tota la seva afiliació l’oportunitat de contractar una pòlissa de responsabilitat civil professional (RCP) adaptada a la situació i els riscos de cada especialista. 

Aquesta protegeix la persona assegurada i el seu patrimoni, oferint-li tranquil·litat i seguretat en l’àmbit de treball. A més, brinda una cobertura ampliada respecte a l’assegurança bàsica que ofereixen les mateixes empreses, tot això a canvi d’un preu ajustat i fins a un 90% més econòmic que altres assegurances del mercat. Per exemple, per a un metge o metgessa de família, el preu és de 37,76 euros a l’any en cas de treballar a la sanitat pública, de 77,49 euros si treballa tant a la pública com a la privada, i de 191,44 euros si només fa privada. 

Els membres de MC que estiguin interessats en conèixer més detalls sobre la pòlissa i saber quin seria el preu adaptat a la seva especialitat i situació laboral poden contactar amb el sindicat enviant un correu electrònic a assegurances@metgesdecatalunya.cat.

Pòlissa gratuïta pels MIR
En el cas dels metges i metgesses residents (MIR) afiliats a MC, el sindicat mèdic recorda que els ofereix una pòlissa de responsabilitat civil professional adaptada a les seves necessitats específiques de forma totalment gratuïta durant tot el seu període de formació sanitària especialitzada.