MC presenta al·legacions al nou decret espanyol que permetrà la prescripció infermera

Metges de Catalunya (MC) ha remès aquest dijous al Ministeri de Sanitat un document d’al·legacions a la modificació del decret de prescripció infermera, aprovat el 2015 pel govern espanyol, que permetrà als infermers prescriure medicaments sense necessitat d’un diagnòstic mèdic preliminar, circumstància fins ara contrària a la legalitat. En el plec de consideracions presentat durant el tràmit de consulta pública del nou projecte normatiu, el sindicat insisteix que “la indicació de qualsevol fàrmac, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ” i, en aquest sentit, recalca que l’acte de diagnosticar és competència “exclusiva” del metge.

Com ja va al·legar amb el projecte de decret català de prescripció infermera, MC rebutja la prescripció col·laborativa –aquella que fa l’infermer en l’atenció, seguiment i control de l’evolució de patologies cròniques diagnosticades i tractades pel metge dins d’un protocol establert–, ja que creu que l’atenció al pacient “ha de ser individualitzada i adaptada en cada moment” del procés terapèutic, i “no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic”. En cas contrari, adverteix que es podria posar en perill la salut de les persones ateses.

Ara bé, si el nou decret manté la prescripció col·laborativa, el sindicat exigeix que es respecti minuciosament el que estableix la Llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, amb relació a l’acreditació d’infermeria per mitjà de cursos de formació específica reglada. En aquest cas, considera que l’acreditació no es podria fer “amb caràcter general per a tot el col·lectiu infermer, sinó que s’haurien d’atribuir funcions personalitzades, d’acord amb el perfil i les capacitats individuals de cada professional d’infermeria”.

Paral·lelament, MC critica que, per a l’elaboració d’aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, el Ministeri de Sanitat no compti ni amb les societats científiques ni amb els equips multidisciplinars dels centres sanitaris, concentrant tot el  procés en la Comissió Permanent de Farmàcia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, on el col·lectiu mèdic està en minoria i, per tant, les decisions es podrien consensuar en contra del seu parer.

Un altre dels aspectes rebutjats pel sindicat és l’obligatorietat de compliment dels protocols que es publicaran en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Això limitarà el criteri mèdic i ignorarà els ràpids avenços en els diagnòstics i tractaments que fem servir habitualment”, assegura. Per a l’organització, aquesta rigidesa comportarà la “funcionarització del dia a dia de la sanitat”, alhora que propiciarà “la seva paràlisi en un moment en què l’agilitat en la presa de decisions s’ha convertit en un puntal per alleugerir la pressió assistencial”.