MC reactiva la campanya jurídica perquè els MIR cobrin una part de les guàrdies a les pagues extres i vacances

Protesta MIR

Metges de Catalunya (MC) torna a oferir als metges interns residents (MIR) la possibilitat de reclamar que les dues pagues extraordinàries anuals incloguin el pagament de la mitjana de les guàrdies treballades els mesos anteriors. A més, en el cas dels MIR que presten serveis a l’Institut Català de la Salut (ICS), la reclamació també es fa extensiva a la nòmina del mes de vacances, de manera que s’hi afegeixi la part proporcional de les jornades d’atenció continuada realitzades fins aquell moment.

Tal com han sentenciat els tribunals, les empreses sanitàries estan obligades a incloure en aquests conceptes retributius l’import mitjà obtingut tant de les guàrdies de presència física com de localització perquè els ingressos dels treballadors no siguin inferiors als que perceben habitualment.

Així, per mitjà d’aquesta reclamació, un resident de l’ICS que realitzi quatre guàrdies mensuals pot aconseguir un guany aproximat de 3.000 euros. Mentre que per a un MIR de la xarxa concertada, amb les mateixes condicions, pot representar uns 2.000 euros entre les dues pagues dobles. 

Com fer-ho
Els serveis jurídics de MC s’ocupen de gestionar tota la demanda, ja sigui a en fase administrativa i/o judicial. En concret, el sindicat reclamarà els imports corresponents a les guàrdies treballades l’any 2021. Els facultatius que ja han finalitzat el MIR però que l’any passat encara van treballar com a residents, també poden cursar la demanda.

Les persones interessades en aquesta reclamació s’han de posar en contacte amb el sindicat a través del correu mir@metgesdecatalunya.cat abans del dia 30 d’abril de 2022. 

Al missatge cal indicar: 

  • Nom i cognoms
  • Especialitat
  • Unitat Docent
  • Dispositiu hospitalari i/o Atenció Primària
  • Data d’inici de la residència (DD/MM/AAAA)
  • Data prevista de finalització de la residència (DD/MM/AAAA)
  • Si s’ha finalitzat la residència l’any 2021, indicar centre o centres de treball actuals