MC reclama que la baixa mèdica per COVID-19 continuï sent accident de treball per al personal sanitari

Metges de Catalunya (MC) demana al govern espanyol que es mantingui la qualificació com a accident de treball de la baixa mèdica per COVID-19 per al personal sanitari, després que el 21 de juliol passat s’esgotés el període durant el qual les malalties contretes a causa del contagi del virus SARS-CoV-2 en l’exercici de la professió tenien aquesta consideració laboral.

La darrera actualització del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals del Ministeri de Sanitat estableix que aquesta previsió només s’aplicarà en els contagis produïts fins al mes posterior a la finalització de l’estat d’alarma decretat per l’executiu central, però no més enllà. El sindicat ho considera una “aberració”, tenint en compte els nombrosos brots de COVID-19 que estan sorgint arreu del territori, als quals els professionals han de fer front exposant-se al risc d’infecció. 

Per aquest motiu, MC reclama que s’ampliïn els criteris per reconèixer l’accident de treball a tots els efectes i de manera indefinida. No obstant això, recomana a tots els facultatius afectats per la COVID-19 que presentin la sol·licitud de consideració de contingència professional derivada d’accident de treball, encara que hagin contret la malaltia fora del termini establert legalment.