MC reclama que l’atenció primària es deslliuri de les tasques burocràtiques per dedicar tots els esforços a l’assistència

CAP buit

Des del principi de l’actual crisi sanitària, Metges de Catalunya (MC) ha reclamat que els facultatius de l’àmbit de l’atenció primària s’alliberin de realitzar tasques sense valor assistencial per reduir la seva càrrega de treball i focalitzar els seus esforços en l’atenció dels pacients sospitosos o confirmats per Covid-19.

El sindicat ha contactat per aquest motiu amb l’Institut Català de la Salut (ICS), entitat gestora del 80% dels centres d’atenció primària catalans, i amb el Departament de Salut, aportant propostes que permetrien prioritzar l’atenció i planificar les necessitats assistencials davant la quantitat creixent de professionals contagiats o en aïllament domiciliari.

Així, l’organització se suma a la petició realitzada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i insta a les autoritats competents a retirar temporalment les funcions de tramitació de baixes laborals i comunicats de confirmació als facultatius del primer nivell assistencial. De la mateixa manera, el sindicat commina la resta de col·lectius professionals d’atenció primària a unir forces i a afegir-se a aquest requeriment.

En aquest sentit, una de les propostes plantejades per MC consisteix en la substitució del tràmit administratiu de la baixa per una declaració jurada dels pacients -similar a la declaració responsable per desplaçaments- que acrediti la seva malaltia o situació d’aïllament.