MC recomana revisar acuradament la nova baremació de la borsa de treball de l’ICS

Metges de Catalunya (MC) aconsella a tot el personal facultatiu inscrit en la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) que comprovi, amb el major deteniment possible i abans de quinze dies, la nova baremació publicada aquest dimecres en l’aplicació informàtica “Sistema de Gestió de Recursos Humans” de l’empresa. Després de molts mesos d’entrebancs, l’ens públic ha posat en funcionament el nou sistema de baremació previst en el pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de 2019, sobre la regulació del procediment de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal.

El nou mètode de baremació incorpora noves escales de puntuació i ponderació, i integra el sistema INGESTA per a la gestió i tramitació de la presentació de documents relatius als mèrits en processos de recursos humans. És per aquest motiu que MC recomana revisar els currículums i les avaluacions personals, ja que, molt probablement, hi haurà una casuística d’errors a corregir donades les novetats.

Els facultatius que detectin errades en la seva baremació ho hauran de notificar a la unitat de recursos humans del seu territori, mitjançant la mateixa aplicació informàtica de gestió de recursos humans de l’ICS. Si ho desitgen, també ho poden comunicar al sindicat, a títol informatiu, enviant un correu electrònic a aquesta adreça, amb l’assumpte “Borsa de treball ICS”. D’aquesta manera, l’organització recopilarà dades d’incidència amb l’objectiu de monitoritzar els processos de resolució i, si convé, sol·licitar a l’empresa una ampliació dels terminis de presentació de reclamacions, en el cas que el volum d’al·legacions sigui alt.