MC recorda que la temperatura de treball no pot excedir els 27ºC

Equip de climatització

En plena onada de calor i amb els centres de salut recuperant la normalitat prepandèmica, Metges de Catalunya (MC) avisa el personal facultatiu que no ha d’acceptar temperatures als espais de treball que superin els llindars de climatització establerts per la normativa de seguretat i salut a la feina. Així, s’ha d’exigir que les consultes i la resta d’espais assistencials es regulin tèrmicament entre els 17ºC i els 27ºC.

En cas que la temperatura excedeixi aquests barems, MC demana als facultatius que reclamin la intervenció immediata de les unitats de prevenció de riscos laborals, ja sigui perquè hi ha una incidència tècnica als equips de climatització o una insuficiència en la capacitat dels mateixos.

D’altra banda, el sindicat mèdic reclama a l’Institut Català de la Salut (ICS) i a les empreses de la xarxa sanitària concertada que apliquin “sense fissures” els plans de contingència i prevenció per detectar i resoldre en el menor termini possible les eventuals incidències dels sistemes de refrigeració. Si aquestes es poden resoldre en menys de 48 hores, cal informar els delegats de prevenció i procedir a la reparació. En cas que el temps necessari per esmenar l’avaria superi les 48 hores, l’empresa responsable de la instal·lació haurà d’emetre un informe detallant:

  • Importància de l’avaria/incidència.
  • Àrees del centre afectades, amb detall de la importància de l’afectació.
  • Termini previst de reparació.
  • Condicions de seguretat que s’han d’observar mentre duri la incidència.


Davant de qualsevol situació de desconfort climàtic, MC recomana als professionals mèdics que contactin amb els delegats i delegades de l’organització. Si es desconeix qui és el representant del sindicat, es poden notificar les incidències a salutlaboralfp@metgesdecatalunya.cat, especificant el centre afectat i els dies transcorreguts des de l’inici de les anomalies.