MC recrimina a l’ICS que comenci la negociació del nou acord de condicions laborals amb retallades

Carrera professional

Primera reunió de treball per a la renovació de l’acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) i primera proposta de l’entitat que minva les retribucions dels professionals. Aquesta és la denuncia que formula Metges de Catalunya (MC) davant el plantejament que ha presentat l’ICS a les organitzacions sindicals per reformar el sistema de carrera professional.

I és que, segons el nou model, es reduirà més d’un 10% de mitjana el nombre de nivells de carrera atorgats als treballadors. Per a MC, això comporta, per una banda, que menys facultatius obtinguin el complement econòmic vinculat a cada nivell professional i, per altra, que "es desfermi una competició entre companys" per aconseguir els requisits que comportin el reconeixement dels diferents nivells de carrera.

La proposta de l’ICS per transformar el model actual de carrera preveu que el primer nivell s’atorgui al 85% dels sol·licitants de cada categoria professional que compleixin els requisits. El segon al 75%, el tercer al 66% i el quart al 50% dels peticionaris.

Segons dades del mateix ICS, pel que fa al personal facultatiu, fins ara el primer nivell s’atorga al 95% dels sol·licitants, el segon nivell supera el 85% de mitjana, el tercer se situa per sobre del 80% i el quart nivell s’assigna al 60% dels professionals mèdics a l’àmbit hospitalari i al 25% a l’atenció primària.

Proposta de carrera professional
Comparativa dels nivells de carrera atorgats al personal facultatiu des de l’any 2019 amb la nova proposta de l’ICS.

 

D’altra banda, l’ICS planteja la creació d’un nou subnivell de carrera professional, anomenat "4 TOP", que premiaria l’excel·lència i s’assignaria als treballadors amb el quart nivell de carrera atorgat i més de 30 anys de serveis prestats a la institució.

Els requisits i mèrits a ponderar per aconseguir el reconeixement de cada nivell seguirien sent els mateixos. Els professionals que s’incorporessin a l’entitat pública des del sector concertat veurien reconegut el nivell de carrera corresponent a l’ICS segons els anys treballats als centres del SISCAT.

MC considera que no es poden consentir noves retallades retributives per la via de reduir els percentatges d’assignació dels nivells de carrera professional. A més, retreu que l’ICS promogui una competitivitat "insana" entre professionals per aconseguir aquest complement econòmic que pot perjudicar la cohesió dels equips.

"En un context que reclama una millora generalitzada de les condicions laborals i retributives dels facultatius per captar i retenir el talent mèdic, no és comprensible un enfoc de negociació que s’expressa en sentit contrari. L’ICS ha de rectificar".