MC s’adhereix al manifest de l’Institut Català de les Dones amb motiu del 8-M

8M2021 ICD

Metges de Catalunya (MC) s’adhereix al manifest que ha fet públic l’Institut Català de les Dones (ICD) per commemorar el 8-M de l’any 2021. L’organisme denuncia que la pandèmia de COVID-19 ha agreujat les desigualtats i ha accentuat la cultura patriarcal que carrega sobre les dones les tasques domèstiques, la cura de familiars i les obligacions escolars dels fills i filles. Aquestes responsabilitats, que s’han incrementat de manera significativa arran dels diferents confinaments, estan sent assumides de manera molt majoritària per les dones. Així, segons les enquestes de l’Observatori d’Igualtat de Gènere, el 60% de les tasques domèstiques durant els mesos de març i abril de l’any passat les van fer les dones. La cura de les persones dependents també va ser assumida per un 60% de dones, i el 64,2% de les responsabilitats escolars van recaure sobre les mares durant aquest mateix període.

Per al sindicat mèdic, aquestes xifres demostren que la corresponsabilitat "és una entelèquia" i que bona part de les dones han viscut la pandèmia en “condicions d’explotació”, una circumstància "inadmissible" que "ens ha d’avergonyir com a societat desenvolupada". El fet que en la majoria de treballs essencials (alimentació, serveis socials, neteja, sanitat, etc.) sigui majoritària l’ocupació femenina ha comportat un sobreesforç que, en un context d’incertesa i por, ha elevat els estats d’estrès i angoixa, impactant sobre la salut mental de moltes dones.

Amb la crisi sanitària, les dones han estat encara més explotades, però també més exposades al contagi pels seus perfils laborals i pels rols patriarcals que neguen la igualtat i reforcen els privilegis dels homes. Així mateix, els tancaments forçosos han estat un brou de cultiu per a les violències masclistes, com demostra l’increment registrat de les trucades a les línies d’atenció a les dones.

Per tots aquests motius, MC fa seves les paraules del manifest del Dia Internacional de les Dones de l’ICD: "Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que els darrers anys hem assolit, especialment a nivell de la consciència social envers la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes: Dret al Treball, Dret a una Corresponsabilitat Efectiva i Paritària, Drets Sexuals i Reproductius, Dret a la igualtat en la Presa de Decisions, Dret a la Salut, Dret a una societat Lliure de violències masclistes".