MC signa l’acord parcial de millores econòmiques al SISCAT però manté les seves reivindicacions en la negociació del nou conveni

Els sindicats amb representació a la mesa negociadora de la sanitat concertada, inclòs Metges de Catalunya (MC), i les patronals del sector han signat aquest dimecres un “acord parcial” de millores vinculades al conveni col·lectiu vigent –el segon– que suposa un avenç en les condicions laborals i retributives, però “en cap cas” ni hipoteca ni condiciona les reivindicacions plantejades per l’organització mèdica en les negociacions obertes des de principis de 2021 per intentar assolir un tercer conveni de treball.

El document incorpora bona part de les esmenes que va plantejar MC i la resta dels sindicats a la proposta inicial de la part empresarial i, a diferència del que succeeix en les converses per articular el nou conveni col·lectiu, es va poder arribar a un consens. Aquest acord parcial comporta les següents millores beneficioses per a tots els grups professionals:

 • Increment retributiu del 0,9%, a partir de l’1 de gener de 2021, i del 2%, a partir de l’1 de gener de 2022, de tots els conceptes i imports fixats en les taules salarials, amb efectes retroactius. Tots els centres de la xarxa sanitària concertada hauran d’aplicar aquests augments, als quals no se’ls podrà imposar cap tipus de descompte, ja que formaran part de la retribució variable per objectius garantits (RVOG).
   
 • Integració en les taules salarials dels metges i les metgesses internes residents (MIR) de les millores incloses en l’acord de sortida de vaga d’octubre de 2020 i ratificades en acord pel Govern, que fins ara es retribuïen com a complement a banda. D’aquesta manera, s’afegeix una major seguretat jurídica a aquests increments salarials.
   
 • Percepció de forma automàtica, sense necessitat de fer cap sol·licitud explícita, del complement d’adscripció al SIPDP (carrera professional), a partir del primer any de la incorporació de la persona treballadora a l’empresa sanitària corresponent. Fins ara, aquest complement només s’abonava al personal que sol·licitava voluntàriament el nivell A de carrera professional.
   
 • Reconeixement del nivell A de carrera professional per a tots els grups de forma automàtica, si es compleixen els requisits establerts en el conveni en vigor.
   
 • Descongelació del nivell D de carrera professional i la garantia que les persones treballadores que l’havien assolit, però no cobrat fins ara, el percebran des de la data d’aprovació de l’acord (9 de març de 2022). Així mateix, el període necessari per reacreditar-se en aquests darrers casos començarà a comptar en el moment de la signatura del pacte i no quan es va concedir originàriament.
   
 • Vinculació, sense excepció, de les direccions per objectius (DPO) a l’atenció a la COVID-19, en tots aquells centres sanitaris que hagin rebut fons addicionals directes o indirectes per fer front a la pandèmia.

D’altra banda, totes les parts instaran la Generalitat a aprovar un acord de Govern similar al del MIR, per garantir unes retribucions mínimes per al personal resident d’infermeria. Així mateix, demanaran a l’executiu català que autoritzi les empreses públiques i consorcis (EPiC) a minorar la retallada salarial que apliquen sobre les seves plantilles, perquè passi del 4,05% actual al 0,88%.