MC sol·licita formalment a Salut la informació sobre la quantitat de facultatius que treballen al sistema

Nombre de facultatius

Metges de Catalunya (MC) ha fet ús del dret d’accés a la informació pública, recollit per la llei de transparència, i ha sol·licitat formalment al Departament de Salut que li ofereixi les dades referents al nombre de facultatius que treballen actualment en els centres del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), tant de l’àmbit hospitalari com de l’atenció primària. A més, el sindicat ha demanat que en la informació es desglossin els professionals per especialitat, centre de treball, edat i sexe.

En la seva petició, l’organització argumenta que el reial decret 640/2014 obliga les administracions públiques a elaborar un registre de professionals sanitaris de caràcter públic, amb l’objectiu de facilitar l'adequada planificació dels recursos humans del sistema. En aquest sentit, MC lamenta que ni les memòries d’activitat del Servei Català de la Salut (CatSalut), ni la majoria dels portals de transparència de les empreses i consorcis sanitaris públics incloguin la informació sobre la quantitat de facultatius que presten serveis en els centres de salut.

Per a MC es tracta d’una informació fonamental per planificar les necessitats del sistema, especialment davant la proximitat de l’edat de jubilació del 40% dels professionals actualment en actiu. Així mateix, les dades han de servir per valorar si la dimensió de la plantilla mèdica s’ajusta i és adequada per a la demanda assistencial de la població, i si la ràtio de facultatius és homologable a la dels països de l’entorn.