Metges de Catalunya convoca vaga de facultatius de la sanitat concertada els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer

Roda de premsa vaga SISCAT febrer 2019

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dimecres una convocatòria de vaga de facultatius de la xarxa sanitària concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). L’aturada tindrà lloc els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer i afectarà més de 10.000 professionals de 53 hospitals d’aguts, 86 equips d’atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES).

La nova aturada arriba dos mesos després que els facultatius del sector secundessin de manera majoritària la vaga convocada per MC a conseqüència de l’exclusió de les demandes del personal mèdic en el segon conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) signat el 21 de novembre passat. L’organització assegura que després de la vaga de finals de novembre no hi ha hagut “cap voluntat de negociació”, ni per part de les patronals ni de Salut, que “han menystingut el malestar dels facultatius”. A més, retreu al director del CatSalut, Adrià Comella, que hagi incomplert la seva paraula d’abordar el conflicte obert amb els professionals mèdics de la sanitat concertada, un cop acordat el pacte amb els metges i metgesses d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Per aquest motiu, la resposta “tornarà a tenir-la al carrer”, afirma el sindicat.     

“Som metges, som sanitat i volem qualitat” serà novament el lema de la mobilització que també manté les reivindicacions plantejades al novembre: mesures per reduir la càrrega de treball i millorar la qualitat de l’assistència, així com millores de les condicions laborals, professionals i retributives del personal facultatiu dels centres d’atenció primària i hospitals concertats. Segons MC, es tracta de solucions que no es recullen en el conveni SISCAT i que es poden negociar “sense cap mena de problema legal”.    

A més, el sindicat remarca que les reclamacions que motiven aquesta convocatòria de vaga no són recents, sinó que “s’arrosseguen des de fa anys i algunes, fins i tot, compten amb l’aval dels tribunals de justícia”. Així mateix, nega que, tal com s’afirma des del CatSalut, el conveni acordat sigui positiu per a tots els professionals. “Els facultatius, encara que col·lectiu minoritari del conveni, són part essencial de l’activitat assistencial i no es veuen representats per aquest pacte. És evident que no es pot donar per bo”.   

En aquest sentit, MC emfatitza que la sanitat concertada també és pública i recorda que, a efectes d’aplicació de les retallades, els treballadors del sector van tenir la mateixa consideració que el personal al servei de l’Administració. És per això que el CatSalut “no es pot desentendre del conflicte”, ja que finança el 95% del pressupost de les entitats concertades i ostenta la titularitat de l’àmplia majoria de consorcis i empreses. 

“La solució del conflicte és a les mans del Departament de Salut. Els màxims responsables de la conselleria decidiran si volen resoldre’l o enquistar-lo. Si opten per la segona via, difícilment es podrà assegurar la pau social”, adverteix el sindicat.


Reivindicacions:


> Càrrega i qualitat assistencial

 • Distribució de la jornada laboral amb un 70% del temps assistencial i un 30% no assistencial per dedicar a formació i recerca, tant en els centres d’atenció primària com en els hospitals. 
 • Regular els descansos i de la distribució horària de la jornada ordinària i complementària, inclosa la regulació específica de la jornada complementària de localització.
 • Establir un límit màxim de visites per jornada en els centres d’atenció primària i en l’atenció ambulatòria hospitalària. 
 • Assignar un temps mínims d’atenció per visita en els centres d’atenció primària i en l’atenció ambulatòria hospitalària. 

    
> Condicions laborals i professionals

 • Reducció de la contractació temporal i a temps parcial.
 • Exempció de l’obligatorietat de fer guàrdies presencials a les metgesses embarassades.
 • Guàrdies presencials no obligatòries quan s’està exercint el dret de reducció de jornada per cura d’un familiar.
 • Increment de la vigilància i protecció de la salut laboral, en especial atenció als riscos psicosocials, les dones embarassades i dones lactants. 
 • Creació d’una Junta Clínica Facultativa a cada centre, escollida pels mateixos professionals, amb competències específiques. 

    
> Condicions retributives

 • Recuperació del poder adquisitiu perdut arran de les retallades dels darrers 10 anys. 
 • Aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem en el preu de l’hora de guàrdia mèdica de presència física perquè s’aboni al mateix preu de l’hora ordinària de treball.
 • Percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques durant la baixa de maternitat o baixa per risc durant l’embaràs.
 • Percepció del complement de nocturnitat (de 22 h a 8 h) del qual únicament estan exclosos els facultatius.
 • Millora del complement de carrera professional. 
 • Millora del complement variable per objectius (DPO).