Metges de Catalunya denuncia impagaments als facultatius set mesos després de l’aprovació del nou conveni de l’ICS

Acte de signatura del III Acord de l'ICS. Novembre 2023

Metges de Catalunya (MC) denuncia que gairebé set mesos després de l’entrada en vigor dels efectes econòmics derivats del III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS), el personal facultatiu encara no ha percebut la totalitat de les millores pactades.

El sindicat retreu a l’Administració la seva lentitud a l’hora de promoure els canvis administratius i informàtics necessaris perquè es facin efectius els complements retributius que recompensen l’esforç extraordinari que realitzen els facultatius en forma d’escreixos de jornada i guàrdies. En aquest sentit, l’organització reclama a l’ICS que satisfaci “sense més dilacions” el deute econòmic acumulat amb el personal facultatiu, superior a mig any.

En funció del nivell de carrera professional i de la quantitat i tipus de guàrdies realitzades, els facultatius dels vuit hospitals de l’ICS, així com les metgesses d’atenció primària de regions sanitàries allunyades de Barcelona, estan deixant d’ingressar entre 350 i 650 euros mensuals, segons càlculs de MC, que els hi corresponen en virtut de les mesures aprovades al nou conveni laboral. “Mentre els professionals mèdics segueixen cobrint les necessitats assistencials de la població, fins i tot més enllà del seu temps de treball, l’Administració no s’apressa a compensar-los com s’hi ha compromès”, critica el sindicat.

MC ha transmès el seu enuig, tant a l’ICS com al Servei Català de la Salut (CatSalut) i al mateix Departament de Salut, sense obtenir una resposta que convenci. Segons l’ICS, la causa dels endarreriments es troba en la complexitat tècnica a l’hora de modificar les aplicacions informàtiques que configuren les nòmines del personal públic per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya. El sindicat no dubta que el procediment comporti dificultats, però considera que mig any és un temps “més que prudencial” tenint en compte que d’aquesta operació en depèn quelcom tan sensible com els sous dels treballadors.

Actuació jurídica 
D’altra banda, MC reitera la seva indignació per la instrumentalització que han fet algunes gerències sanitàries d’aquestes millores, relacionant l’anunci de determinades restriccions pressupostàries amb els increments salarials del personal —garantits amb un crèdit extraordinari— quan “ni tan sols s’han arribat a percebre en la seva totalitat”. 

En cas que a les nòmines de juny i juliol l’ICS encara no hagi fet efectius tots els pagaments pendents, MC iniciarà accions jurídiques per reclamar les quantitats degudes i els greuges ocasionats. Així mateix, el sindicat instarà el personal facultatiu que deixi de fer tots els escreixos voluntaris de jornada i que es limiti a realitzar les hores estrictament reclamables per contracte.